Pre pandémiu platíme za tovar a služby výrazne viac bezhotovostne. Podľa Národnej banky Slovenska vďaka tomu bezhotovostné platby prvýkrýt v histórii predbehli platby hotovosťou.


„Zavreté obchody, reštaurácie, obmedzenie pohybu a u niektorých aj strata zamestnania v prvom polroku 2020 výrazne znížili výbery hotovosti z bankomatov. Zároveň sa znížila aj hodnota platieb, no menej výrazne než výbery. V druhej polovici roka prišli lockdowny a nastala výrazná zmena v správaní držiteľov kariet. Hodnota platieb kartou prevýšila výbery hotovosti, ktoré boli v minulosti vždy vyššie ako platby kartami,“ vraví metodička stratégie platobných systémov NBS Iveta Behúňová.

Kartami platíme už viac ako hotovosťou