Ľudia, ktorí majú malé deti, si od januára mierne prilepšia. Maximálny rodičovský príspevok v roku 2022 totiž stúpne na 383,80 eura mesačne. Rodičia, ktorí nemajú nárok na materskú dovolenku, budú po novom dostávať 280 eur mesačne. Viac budú poberať aj rodičia dvojičiek či trojičiek. Rast príspevkov avizovalo ministerstvo práce v predbežnej informácii.

Stále platí, že vyššiu sumu na jedno dieťa dostávajú ľudia, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku boli aj na tej materskej. To znamená, že si platili sociálne odvody prostredníctvom zamestnania, z podnikania, alebo dobrovoľne. Ostatní rodičia majú nárok sa sumu nižšiu zhruba o sto eur. Rozdelenie sumy na dve kategórie platí od začiatku minulého roku.

Každý rok v januári sa obe sumy zvyšujú podľa toho, ako rástlo životné minimum. Ministerstvo práce má potom len za úlohu do konca predchádzajúceho roka vypočítať koeficient a opatrením zariadiť, aby sa príspevok od začiatku ďalšieho roka zvýšil správne.

Rodičovský príspevok v roku 2022

Rodičovský príspevok je v podstate štátna sociálna dávka, ktorá má rodičovi pomôcť pri zabezpečení riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Obe kategórie rodičovského príspevku od januára stúpnu o zhruba päť eur.

Suma, ktorú poberajú rodičia bez práce, stúpne zo súčasných 275,90 eura na 280 eur mesačne. Ľudia, ktorí boli aj na materskej dovolenke, si zase prilepšia zo súčasných 378,10 eura na 383,80 eura mesačne. Vždy sa poberá len jeden príspevok, aj keby sa rodič staral o viac malých detí.

Ľudia nedostanú viac peňazí ani vtedy, ak o jeden príspevok požiada manžel na jedno dieťa a manželka na druhé dieťa do troch rokov veku. Štát schváli len jeden rodičovský príspevok a len jednej osobe z domácnosti.

Aká je výška (rodičovský príspevok v roku 2022 a 2021)

Rodičovský príspevokRok 2021Rok 2022
Rodič s materskou378,10 €383,80 €
Rodič bez materskej275,90 €280 €
Dvojičky (rodič bez materskej)344,88 €350 €
Dvojičky (rodič s materskou)472,63 €479,75 €
Trojičky (rodič bez materskej)413,86 €420 €
Trojičky (rodič s materskou)567,16 €575,70 €
Štvorčatá (rodič bez materskej)482,84 490 €
Štvorčatá (rodič s materskou)661,69 €671,65
Porušenie školskej dochádzky (rodič bez materskej)137,95140 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič s materskou)189,05191,90 €
Výpočet: Finsider

Stále tiež platí, že viac dostávajú rodičia dvojičiek alebo napríklad trojičiek. Suma príspevku sa totiž zvyšuje vždy o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Môže sa aj znížiť, ak ďalšie dieťa rodiča nechodí riadne do školy a neplní si tak povinnú školskú dochádzku. Vtedy sa príspevok kráti o polovicu najmenej na tri mesiace.

Príspevok sa kráti aj vtedy, ak sa oprávnenej osobe vypláca za mesiac materské alebo obdobná dávka v členskom štáte Európskej únie v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok je počas toho vyplácaný v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky.

Kto môže žiadať o príspevok

Dávku môže poberať vždy len jeden z rodičov. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje aj v prípadoch, keď súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo súd schváli ich dohodu. Okrem rodiča môže o príspevok žiadať aj osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti po rozhodnutí súdu alebo úradu práce.

Rodičovský príspevok v roku 2022
Rodičovský príspevok v roku 2022 vzrastie o približne 5 eur. (Zdroj: Chuck Underwood)

Čerpať ho môže aj manžel rodiča dieťaťa, ak s rodičom žije v jednej domácnosti. Podmienkou je aj trvalý pobyt na Slovensku a dodržiavanie riadnej starostlivosti o dieťa. Žiadosť sa podáva písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Posiela sa na úrad práce podľa trvalého alebo prechodného pobytu rodiča.

Čo musí obsahovať žiadosť:

  • meno a priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • rodné číslo, ak je pridelené,
  • prípadne úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného dokladu o narodení,
  • adresu pobytu oprávnenej osoby dieťaťa,
  • ďalšie nevyhnutné údaje, ak to určí úrad práce,
  • žiadosť o príspevok si môže každý stiahnuť aj on-line.

Výhodou rodičovského príspevku je, že slovenská legislatíva ľuďom popri jeho poberaní nezakazuje pracovať. Nezáleží ani na tom, či ide o klasického zamestnanca alebo napríklad živnostníka. Rodič ale musí dieťaťu zabezpečiť riadnu starostlivosť. V praxi môže byť napríklad v detských jasliach. Živnostníci tiež počas poberania príspevku nemusia platiť zdravotné odvody. Od januára 2022 je to minimálne 79,31 eura mesačne.

Rast rodičovského príspevku

RokRodičovský príspevok
2022280 €/383,80 €
2021275,90 €/378,10 €
2020270 €/370 €
2019220,70 €
2018214,70 €
2017213,20 €
2016203,20 €
2015203,20 €
2014203,20 €
2013199,60 €

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: