Vláda dnes schválila, že rodičia, ktorým sa počas krízovej situácie skončí nárok na poberanie rodičovského príspevku, budú mať nárok na pandemický rodičovský príspevok.


Jeho výška by mala byť rovnaká, ako výška príspevku, ktorý dostávali predtým. Poberať ho budú môcť až do skončenia krízovej situácie.