Národná banka Slovenska vydala súhlas s pohltením dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA poisťovňou Uniqa. AXA DSS sa vďaka tomu môže stať dcérskou spoločnosťou firmy Uniqa.

NBS zároveň určila 12-mesačnú lehotu na začlenenie AXA DSS pod Uniqu.