Na zmenu zdravotnej poisťovne zostávajú posledné tri dni. Podať prihlášku do novej poisťovne možno najneskôr 30. septembra.


Kto stihne tento termín, stane sa poistencom novej zdravotnej poisťovne od 1. januára 2021. Kto by podal prihlášku neskôr, poisťovňu zmení až od 1. januára 2022.

Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne – štátná Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromné poisťovne Dôvera a Union.