Rodinné prídavky by mali v budúcom roku stúpnuť o necelých 40 eurocentov. O niečo málo bude rásť aj takzvaný príplatok k prídavku či príspevok na školské potreby pre prvákov. Vyplýva to z predbežnej informácie ministerstva práce.

Prídavky na deti 2022 a ich výšku však neurčila súčasná vláda, ale automatický vzorec, s ktorým počíta platný zákon. Ich výška rastie podľa toho, ako rastie životné minimum. Jeho suma sa mení vždy od júla daného roka podľa inflácie.

Životné minimum pritom ovplyvňuje aj iné dávky či príspevky. Jeho výška rozhoduje napríklad aj o tom, či niekto dostane predčasný starobný dôchodok.

Prídavky na deti 2022

Klasický prídavok na dieťa od januára budúceho roka stúpne zo súčasných 25,50 eura na 25,88 eura mesačne. Ide o dávku, ktorou štát podľa zákona prispieva na výchovu a výživu dieťaťa. Prídavok má sčasti slúžiť aj na pomoc s nákupom školských potrieb.

Rodičia majú na prídavky nárok až dovtedy, kým nemá ich dieťa viac ako 25 rokov veku. Podmienkou je, že napríklad ešte chodí na denné štúdium strednej či vysokej školy, prípadne nemôže študovať alebo pracovať kvôli vážnej chorobe či úrazu.

Ak dieťa napríklad navštevuje základnú školu pre zdravotne znevýhodnených, rodič môže prídavok poberať až do jeho dvadsaťpäťky. Ak mu lekár potvrdil, že kvôli dlhodobo zlému zdraviu nemôže študovať alebo pracovať, prídavok sa poberá len do jeho plnoletosti.

Rodičia nemôžu žiadať štát o prídavky napríklad vtedy, ak ich dieťa poberá invalidný dôchodok alebo už dokončilo druhý stupeň štúdia na vysokej škole. To v praxi znamená, že už získalo magisterský alebo inžiniersky titul.

 • Prídavok na dieťa v roku 2021: 25,50 eura mesačne
 • Prídavok na dieťa v roku 2022: 25,88 eura mesačne
 • Prídavok na dieťa v roku 2022 sa zvyšuje o: 0,38 eura mesačne
 • Oprávnená osoba žiada o prídavok na dieťa podaním písomnej žiadosti na úrade práce podľa trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Môže použiť aj elektronickú žiadosť cez stránku Slovensko.sk a podpísať ju zaručeným elektronickým podpisom.
 • Tlačivo žiadosti si môže každý stiahnuť na tomto odkaze.

Jeden prídavok, jedno dieťa

Štát takto finančne podporuje spravidla rodičov, ale môže ísť aj ľudí, ktorí dostali dieťa do starostlivosti. Prídavok môže poberať aj samotné dieťa, ak je už dospelé a rodičia mu zomreli, alebo sa už stihlo vydať či oženiť. Prípadne môže mať upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov alebo je v náhradnej starostlivosti.

V zásade tiež platí, že prídavok sa poberá na každé dieťa zvlášť. To isté platí, ak naň vznikol nárok viacerým ľuďom. Vždy ho môže poberať len jeden z nich, prípadne sa môžu striedať podľa rozhodnutia súdu alebo ich dohody. Striedať sa môžu len po polroku, čiže každý z nich dostáva prídavok najmenej šesť mesiacov.

Prídavky na deti 2022

Dôležitou podmienkou je tiež spoločná trvalá alebo prechodná adresa dieťaťa a rodiča. Na rodiča sa tiež môžu vzťahovať podmienky podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady upravujúcich koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej únie (EÚ).

Nárok na prídavok nemajú rodičia spravidla vtedy, ak je dieťa vo väzení alebo v ústavnom zariadení. To isté platí, ak žijú rodič aj dieťa v štáte mimo EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, a v tej istej dobe nemajú zdravotné poistenie na Slovensku.

Kto dostáva príplatok (prídavky na deti 2022)

Čo sa týka špeciálneho príplatku k prídavkom, ten by sa mal od januára budúceho roka zvýšiť zo súčasných 11,96 eura na 12,14 eura mesačne. Tento druh dávky môžu poberať v podstate len ľudia, ktorí si za normálnych okolností nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa. Zároveň môžu poberať prídavky.

V praxi ide o ľudí, ktorí sú na starobnom, predčasnom, invalidnom či výsluhovom dôchodku, prípadne poberajú podobný dôchodok v zahraničí. Nárok majú aj rodičia, ktorí nepracujú. Štát sa v týchto prípadoch pozerá napríklad aj na druhého rodiča či manžela žiadateľa.

V zásade platí, že ten môže normálne zarábať a uplatňovať si aj daňový bonus na dieťa. V nároku na príplatok k prídavku pre druhého rodiča to nie je prekážka.

 • Príplatok k prídavku na dieťa 2021: 11,96 eura mesačne
 • Príplatok k prídavku na dieťa 2022: 12,14 eura mesačne
 • Tlačivo žiadosti sa podáva na tom úrad práce, ktorý vypláca aj prídavok na dané dieťa.

Viac aj pre prvákov

Ešte v roku 2019 vtedajšia vláda zaviedla ku klasickým prídavkom aj jeden špeciálny. Ide o jednorazovú dávku na školské potreby, ktorá sa vypláca v októbri. Viac ako sto eur dostávajú rodičia, ktorí do školy v danom roku poslali prváka základnej školy.

V súčasnoti je výška príspevku na úrovni 104,76 eura. Od januára budúceho roka sa jednorazový príspevok zvýši na sumu 106,33 eura. Rodičia o to nemusia špeciálne žiadať, úrady si mená prvákov zisťujú z centrálneho registra.

Príspevok na školské potreby potom na účty rodičov prichádza spravidla v októbri. Vypláca sa teda spolu s klasickými rodinnými prídavkami na deti za september daného roka. Rodičia, ktorí budú svoje deti posielať do školy prvýkrát v budúcom roku, v októbri jednorazovo dostanú vyše 132 eur.

 • Príspevok na školské potreby v roku 2021: 104,76 eura (jednorazovo)
 • Príspevok na školské potreby v roku 2022: 106,33 eura (jednorazovo)
 • Prídavok na dieťa v roku 2022: 25,88 eura mesačne
 • Rodičia prvákov dostanú v roku 2022: 132,21 eura (jednorazovo)

Tento rok dostávajú rodičia dokonca aj špeciálny pandemický prídavok na dieťa. Každý, kto prídavky poberá, tak v októbri tohto roka dostane sto eur. Rodičia tohtoročných prvákov preto jednorazovo dostanú 204,76 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: