Ľudia, ktorí sa starajú o chorých príbuzných, budú mať nárok na vyššie ošetrovné. Dotkne sa to len tých, ktorí zarábajú viac ako 1,5-násobok priemernej mzdy.

Maximálne nemocenské dávky sa počítajú z 1,5-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. Každý rok v januári sa tak prehodnocuje najvyššia možná suma dávok. Kým tento rok najvyšší denný vymeriavací základ, z ktorého sa počítajú dávky, dosahuje 66,6083 eura, v budúcom roku to bude 71,8028 eura.

Namiesto desiatich dní až štrnásť

Ak sa niekto stará o choré dieťa či iného príbuzného, má nárok na dávku vo výške 55 percent z denného vymeriavacieho základu. Za jeden deň ošetrovania člena rodiny tak bude možné v budúcom roku získať najviac 39,50 eura. V tomto roku to je 36,70 eura. V prípade, že sa niekto stará o choré dieťa počas desiatich dní a má nárok na maximálnu dávku, dostane v budúcom roku o 28 eur viac ako v tomto roku.

Od apríla budúceho roku príde k ďalšej zmene. Maximálne možné poberanie dávky ošetrovné sa predĺži z desiatich na štrnásť dní. A zároveň sa zavedie aj takzvané dlhodobé ošetrovné.

Ak dnes dieťa ochorie a rodič s ním zostane doma, môže dostávať ošetrovné najviac počas desiatich dní. Rodič síce môže s dieťaťom zostať doma aj dlhšie, ale už nebude mať nárok na ošetrovné. Od apríla bude Sociálna poisťovňa vyplácať túto dávku až počas štrnástich dní.

Dlhodobé ošetrovné až počas 90 dní

Dlhodobé ošetrovné bude zase určené pre ľudí, ktorí sa starajú o chorého blízkeho príbuzného po ukončení jeho minimálne päťdňovej hospitalizácie alebo blízkeho príbuzného, ktorý je umierajúcim paliatívnym pacientom, respektíve pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. „Takíto poistenci budú mať nárok na ošetrovné vo výške 55 percent z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby až počas 90 dní,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Pri starostlivosti o príbuzného sa pritom môže vystriedať aj viacero ľudí. V takom prípade sa dávka vyplatí všetkým v úhrne najviac za 90 dní. Za blízkeho príbuzného sa podľa Sociálnej poisťovne budú považovať príbuzní v priamom rade (napr. rodičia a deti, starí rodičia a vnúčatá), súrodenci, manželia a rodičia manželov.

V súčasnosti neexistuje dlhodobé ošetrovné. Ľudia tak môžu poberať aj v prípade ťažko chorého príbuzného ošetrovné len počas desiatich dní.