Živnostníkom, ktorí podali daňové priznanie po 31. decembri, sa výška odvodov do Sociálnej poisťovne prehodnotí od 1. januára budúceho roku. Zvyčajne sa odvody menia od 1. júla, respektíve od 1. októbra pre tých podnikateľov, ktorí využili odklad na podanie daňového priznania.


Keďže pre pandémiu koronavírusu je možné daňové priznanie za rok 2019 podať do konca októbra, odvody sa tentokrát upravia neskôr.

„Ak povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba nebude mať príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 vyšší ako 6 078 eur, povinné poistenie jej zanikne 31. decembra 2020, t. j. táto SZČO platí poistné do 31. decembra 2020 v takej výške, v akej platila do 30. júna 2020 na základe daňového priznania za rok 2018,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Minimálny vymeriavací základ bude v budúcom roku 546 eur. Minimálne poistné preto dosiahne 180,99 eura. Maximálny vymeriavací základ bude 7 644 eur a z neho vyplývajúce poistné bude 2 533,98 eura.

Poisťovňa oznámi živnostníkom novú výšku poistného do 21. januára 2021. Odvody v novej výške zaplatia prvýkrát do 8. februára. Začiatkom januára budú platiť odvody za december ešte v pôvodnej výške.