Od 1. januára budúceho roku sa zvýšia úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta vzrastú o 2,3 percenta. Rovnako sa zvýšia aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou (ktorá sa tiež každý rok valorizuje).


„Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2021 bude predstavovať 58 712,30 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2021 zvyšuje na 58 712,30 eura,“ uviedla Sociálna poisťovňa

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude po novom 29 356,50 eura a maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v bude 2 936,50 eura. Na sumu 2 936,50 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.