Mnohí rodičia by mali už v auguste dostať vyššiu výplatu. Od júla sa totiž zmenila výška daňového bonusu. Vyšší daňový bonus si však odpočítajú len rodičia detí, ktoré majú viac ako 6 a menej ako 15 rokov. Kým v prvom polroku mali nárok na daňový bonus vo výške 23,22 eura, od júla to je 39,47 eura. Zamestnanci, ktorým daňový bonus uplatňuje počas roka zamestnávateľ, by vďaka tomu mali už v auguste dostať vyššiu výplatu.


Zamestnanci, ktorým daňový bonus neuplatňuje zamestnávateľ ako aj živnostníci si vyšší bonus odpočítajú naraz za celý rok v daňovom priznaní za rok 2021. Na dieťa staršie ako šesť rokov a mladšie ako 15 rokov si tak v tomto roku celkovo odpočítajú z dane 376,14 eura. Ak by sa suma daňového bonusu nezvyšovala, ušetrili by na daniach 278,64 eura. Takúto sumu ušetria aj rodičia, ktorí majú deti staršie ako 15 rokov.

Daňový bonus od 1. júla 2021

Dieťa do 6 rokov46,44 eura
Dieťa nad 6 do 15 rokov39,47 eura
Dieťa nad 15 rokov23,22 eura

Čo je daňový bonus?

Daňový bonus na dieťa predstavuje sumu, ktorú si rodič môže odpočítať z daní. Na rozdiel od nezdaniteľných častí základu dane sa odpočítava až z výslednej dane. V prípade, že má niekto nárok na vyšší bonus ako je výška dane, ktorú by mal zaplatiť, nielenže nebude platiť žiadnu daň, ale štát mu vyplatí aj rozdiel. Ak by napríklad mal niekto dve deti vo veku 8 a 10 rokov, môže si uplatniť bonus v celkovej výške 752,28 eura. V prípade, že by mu podľa daňového priznania vyšla daň 400 eur, nemusel by zaplatiť žiadnu daň, ale štát by mu ešte poslal 352,28 eura.

Keďže sa o daňový bonus znižuje priamo daň, o rovnakú sumu, ako porastie jeho výška, sa zamestnaným rodičom ihneď zvýši aj ich čistý príjem. Ak má napríklad niekto dve deti vo veku 8 a 10 rokov a uplatňuje si na ne daňový bonus, mal by mu zamestnávateľ už v auguste poslať na účet o 32,50 eura viac v porovnaní s predchádzajúcou výplatou.

Zmyslom daňového bonusu je, aby podporil pracujúcich rodičov. Kým rodinné prídavky dostávajú všetci rodičia, bonus dostane len ten, kto má zdaniteľný príjem. Tento príjem musí za rok dosiahnuť aspoň 6-násobok minimálnej mzdy. V tomto roku by tak mal byť vyšší ako 3 738 eur. Zamestnávateľ môže zamestnancovi vyplatiť bonus v mesiacoch, v ktorých jeho hrubý príjem je vyšší ako polovica minimálnej mzdy. V prípade, že zamestnanec dostane bonus v niektorých mesiacoch, no za celý rok jeho príjem neprekročí 6-násobok minimálnej mzdy, nemusí už vyplatený bonus vrátiť.

Pri zamestnancoch ako aj živnostníkoch rozhoduje o nároku na daňový bonus hrubý príjem ešte pred odpočítaním odvodov. Pri živnostníkoch zároveň platí, že musia dosiahnuť zisk. Ak by niekto v tomto roku skončil v strate, nemôže si uplatniť toto zvýhodnenie.

Vždy len jeden z rodičov

Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden z rodičov. V prípade, že podmienky na jeho uplatnenie spĺňajú viacerí a nedohodnú sa, postupuje sa v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba. Keďže jednou z podmienok na získanie bonusu je, aby dieťa žilo s rodičom v spoločnej domácnosti, v prípade rozvedených rodičov má naň nárok ten rodič, ktorému bolo dieťa zverené do výhradnej starostlivosti.

Pri striedavej starostlivosti spĺňajú podmienku žitia v spoločnej domácnosti obaja rodičia. No keďže daňový bonus si môže uplatniť len jeden z nich, ak sa nedohodnú, má prednosť matka dieťaťa.

Rodičia sa môžu dohodnúť aj tak, že v niektorých mesiacoch si bonus na deti uplatní matka a v iných otec. V praxi sa tak deje väčšinou vtedy, ak napríklad rodič, ktorý zvyčajne poberá daňový bonus, príde o prácu alebo ochorie a keďže nemá zdaniteľný príjem, nemôže si uplatňovať naďalej bonus.

Výška daňového bonusu by sa mala znovu upravovať v januári budúceho roku. Na začiatku roku sa mení vždy o rovnaké percento, o aké sa zvýšilo životné minimum v júli predchádzajúceho roku. Toto zvýšenie býva len symbolické, keďže mesačná výška daňového bonusu vzrastie vždy len o niekoľko desiatok centov.