Aj počas letných prázdnin môže niektorým rodičom vzniknúť nárok na pandemické ošetrovné. Túto dávku môžu získať rodiča v prípade, že ich dieťa navštevuje materskú školu, ktorá bude uzatvorená.


Počas prázdnin môžu získať ošetrovné aj rodičia, ak ich dieťa ochorie a potrebu ošetrovania im potvrdí lekár. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.