Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke a na Ústrednom portáli verejnej správy elektronický formulár žiadosti o pandemické nemocenské.


„Lekár rovnako ako doteraz najprv zašle do evidencie Sociálnej poisťovne za poistenca potvrdenie o jeho dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. Poistenec si následne sám vyplní žiadosť o pandemické nemocenské, ktorú zašle Sociálnej poisťovni. Takto sa skráti čas vybavovania, pretože nebude potrebná ďalšia telefonická komunikácia s poistencom,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Ľudia, ktorí majú občiansky preukaz s čipom, vyplnia a odošlú elektronický formulár zverejnený na portáli www.slovensko.sk (Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie).

Ak poistenec nemá občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle formulár z e-Služieb Sociálnej poisťovne: Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie.

„Vyplnené formuláre sú ihneď elektronicky doručené do informačného systému Sociálnej poisťovne a vybavenie pandemického nemocenského sa takto urýchli,“ tvrdí Sociálna poisťovňa.