Penzisti by mali dostať trinásty dôchodok v decembri spolu so svojim riadnym dôchodkom. Sociálna poisťovňa dôchodcov upozorňuje, že o 13. dôchodok nemusia žiadať, ale dostanú ho automaticky.


„Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu bude mať v roku 2020 ten poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2020 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa pritom 13. dôchodok vyplatí aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Výška trinásteho dôchodku je odstupňovaná v rozpätí od 300 do 50 eura. Závisí od sumy dôchodkových príjmov daného dôchodcu, do ktorého sa zarátava aj výška dôchodku vyplácaného z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky, dôchodku vyplateného z cudziny a dôchodku vyplateného z druhého piliera.

Koľko peňazí dôchodcovia presne dostanú, je uvedené v tabuľke v tomto článku.