Sociálna poisťovňa prijala v treťom štvrťroku 25 382 žiadostí o niektorých z dôchodkov. Najviac, takmer 40 percent ľudí, žiadalo o starobný dôchodok.


„Celkové počty i rozloženie žiadostí podľa jednotlivých druhov dôchodkových dávok viac menej kopírovali vývoj v rovnakom období minulého roka – v treťom štvrťroku 2019 podalo žiadosť o dôchodok 26 467 poistencov. Aj vlani najväčší podiel tvorili žiadatelia o starobný dôchodok,“ informovala Sociálna poisťovňa.