Na Slovensku rozhoduje o pracovnom čase v 71 percentách zamestnávateľ. Slovensko sa tak podľa údajov Eurostatu zaraďuje medzi štáty Európskej únie, v ktorých je pracovný čas najmenej flexibilný.


V priemere v Európskej únii zamestnávatelia rozhodujú o tom, kedy zamestnanci začnú pracovať a kedy skončia, zamestnávatelia v 61 percentách prípadoch. Najmenej flexibility majú zamestnanci v Bulharsku, kde zamestnávatelia určujú pracovný čas až 80 percentám ľuďom.

Naopak najviac voľnosti si môžu užiť zamestnanci vo Fínsku. Len 30 percentám zamestnancom stanovuje pracovný čas zamestnávateľ. Naopak 70 percent ľudí môže úplne alebo s istými reštrikciami rozhovovať o tom, kedy budú pracovať.