Rodičia, ktorí vlani požiadali o pandemické ošetrovné, nemusia v tomto roku podávať novú žiadosť. „Ak počas krízovej situácie, ktorá trvá od 12. marca 2020, už raz žiadosť o pandemické ošetrovné v minulom roku zaslali, za január 2021 pošlú do Sociálnej poisťovne už len čestné vyhlásenie,“ upozornila Sociálna poisťovňa.


Žiadosť o pandemické ošetrovné sa totiž posiela len raz a to pri prvom uplatnení nároku. Podľa Sociálnej poisťovne sa žiadosť nanovo neposiela ani vtedy, ak poistenec zmení zamestnávateľa.

Opakované zasielanie žiadostí v súčasnosti zahlcuje pobočky Sociálnej poisťovne i Informačno-poradenské centrum, ktoré sú aktuálne preťažené rekordnými počtami požiadaviek, čím sa zdržuje vybavenie dávok pre ďalších klientov.

„Čestné vyhlásenie sa posiela za celý uplynulý mesiac – čiže vždy na konci mesiaca, keď sú presne určené dni, počas ktorých sa rodič o dieťa staral. Za január 2021 teda rodičia pošlú čestné vyhlásenie napr. 29. januára 2021,“ uviedla Sociálna poisťovňa. Do e-formuláru bude voľba pre čestného vyhlásenie za január 2021 pridaná v druhej polovici tohto mesiaca.