Európska centrálna banka pripravuje reguláciu firiem, ktoré sa zaoberajú kryptoaktívami. Národná banka Slovenska (NBS) preto uskutočnila prieskum medzi slovenskými kryptofirmami. Celkovo sa do neho zapojilo 21 spoločností.


Z prieskumu vyplynulo, že až 70 percent respondentov vzniklo v posledných troch rokoch. Iba tretina respondentov mala vlani viac ako 500 klientov a len 25 percent prekročilo v tržbách za minulý rok hranicu jeden milión eur. Keďže ide o menšie firmy, až 80 percent z nich má do päť zamestnancov.

„Napriek obmedzenému počtu klientov je slovenský trh s kryptoaktívami pomerne pestrý. Na Slovensku máme spoločnosti, ktoré klientom umožňujú nakúpiť a predať kryptoaktíva tak bezhotovostne, ako aj s použitím hotovosti prostredníctvom tzv. „kryptoautomatov“. Venujú sa aj poskytovaniu služieb peňaženky na úschovu kryptoaktív, prevádzke tzv. kryptoburzy, ale aj poskytovaniu platobných služieb prostredníctvom kryptoaktív,“ uviedla NBS.