Materské, rodičovský príspevok či daňový bonus. To je len niekoľko príspevkov a úľav, ktoré tvoria rodičovské dávky na Slovensku. Štát takto okrem iného podporuje pôrodnosť v krajine a výchovu človeka, ktorý sa v budúcnosti zapojí do pracovného kolobehu a bude svojou časťou prispievať na chod krajiny. Od januára budúceho roka sa už tradične bude väčšina dávok a príspevkov zvyšovať.


Príspevky sa delia tiež na tie, ktoré dostáva každý a na tie, ktoré poberajú len pracujúci rodičia. Medzi také, ktoré môže poberať každý, patria napríklad prídavok na dieťa či rodičovský príspevok. Pracujúci zase dostávajú napríklad materské dávky alebo si uplatňujú daňový bonus na dieťa, čím si zvýšia príjem. Existujú aj jednorazové dávky, ako je príspevok pri narodení dieťaťa či na školské pomôcky.

Čo si môže uplatniť rodič v roku 2022:

Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku

Medzi rodičovské dávky patria aj rodinné prídavky a takzvaný príplatok k prídavku na dieťa. Klasický prídavok na dieťa od januára budúceho roka stúpne zo súčasných 25,50 eura na 25,88 eura mesačne. Ide o dávku, na ktorú má nárok každý jeden rodič. Poberať ho možno až do jeho 25. roku života dieťaťa za predpokladu, že dieťa dovtedy študuje.

Do rovnakého veku môžu prídavok poberať rodičia, ktorých dieťa napríklad navštevuje základnú školu pre zdravotne znevýhodnených. Ak mu lekár potvrdil, že kvôli dlhodobo zlému zdraviu nemôže študovať alebo pracovať, prídavok mu patrí do jeho plnoletosti. Prídavok sa poberá na každé dieťa zvlášť. Dávku môžu poberať aj ľudia, ktorí dostali dieťa do starostlivosti alebo aj dospelé dieťa, ktoré študuje a rodičia mu zomreli.

Príplatok k prídavku by sa mal od januára zvýšiť zo súčasných 11,96 eura na 12,14 eura mesačne. Môžu ho poberať ľudia, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa. Ide napríklad o ľudí, ktorí sú na starobnom, predčasnom, invalidnom či výsluhovom dôchodku, prípadne poberajú podobný dôchodok v zahraničí. Nárok má aj rodič, ktorý nepracuje, ale jeho manžel či manželka má príjem a uplatňuje si daňový bonus.

Prídavok na dieťa a príplatok v roku 2022

Príspevokrok 2021rok 2022
Prídavok na dieťa25,50 €/mesačne25,88 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa11,96 €/mesačne12,14 €/mesačne
Spolu37,46 €/mesačne38,02 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (rodičovské dávky)

Príspevok na školské potreby pre prvákov

Ešte v roku 2019 vláda zaviedla ku klasickým prídavkom aj jeden špeciálny. Ide o jednorazovú dávku na školské potreby, ktorá sa vypláca spravidla v októbri. Viac ako sto eur dostávajú rodičia, ktorí do školy v danom roku poslali prváka základnej školy. Od januára budúceho roka sa jednorazový príspevok na školské potreby pre prvákov zvýši zo sumy 104,76 eura na 106,33 eura.

Príspevok na školské potreby sa vypláca sa spolu s klasickými rodinnými prídavkami na deti za september daného roka. Ľudia, ktorí budú svoje deti posielať do školy prvýkrát v budúcom roku, v októbri jednorazovo dostanú vyše 132 eur. Rodičia o to nemusia špeciálne žiadať, úrady si mená prvákov zisťujú z centrálneho registra ministerstva školstva.

Príspevok na školské potreby v roku 2022

Príspevokrok 2021rok 2022
Prídavok na dieťa25,50 €/mesačne25,88 €/mesačne
Príspevok na školské potreby (jednorazovo)104,76 €106,33 €
Rodič prváka základnej školy (jednorazovo)130,26 €132,21 €
Zdroj: Slov-lex (rodičovské dávky)

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá má rodičovi pomôcť pri zabezpečení riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Vypláca sa v dvoch sumách, ktoré sú rozdelené podľa toho, či rodič pred rodičovskou dovolenkou pracoval, respektíve mal nárok na materské dávky alebo nie.

Suma, ktorú poberajú rodičia bez práce, stúpne od januára budúceho roka zo súčasných 275,90 eura na 280 eur mesačne. Ľudia, ktorí boli aj na materskej dovolenke, si zase prilepšia zo súčasných 378,10 eura na 383,80 eura mesačne. Vždy sa poberá len jeden príspevok, a to aj v prípade, keby sa rodič staral o viac malých detí do troch alebo šiestich rokov.

Suma rodičovského príspevku sa zvyšuje vždy o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Viac tak dostávajú ľudia, ktorým sa narodili dvojičky či trojičky. Príspevok sa kráti o polovicu najmenej na tri mesiace, ak ďalšie dieťa rodiča nechodí riadne do školy a neplní si povinnú školskú dochádzku. Výhodou rodičovského príspevku je, že slovenská legislatíva ľuďom popri jeho poberaní nezakazuje pracovať.

Rodičovský príspevok v roku 2022

Rodičovský príspevokRok 2021Rok 2022
Rodič s materskou378,10 €/mesačne383,80 €/mesačne
Rodič bez materskej275,90 €/mesačne280 €/mesačne
Dvojičky (rodič bez materskej)344,88 €/mesačne350 €/mesačne
Dvojičky (rodič s materskou)472,63 €/mesačne479,75 €/mesačne
Trojičky (rodič bez materskej)413,86 €/mesačne420 €/mesačne
Trojičky (rodič s materskou)567,16 €/mesačne575,70 €/mesačne
Štvorčatá (rodič bez materskej)482,84 €/mesačne490 €/mesačne
Štvorčatá (rodič s materskou)661,69 €/mesačne671,65 €/mesačne
Porušenie školskej dochádzky (rodič bez materskej)137,95 €/mesačne140 €/mesačne
Porušenie školskej dochádzky (rodič s materskou)189,05 €/mesačne191,90 €/mesačne
Výpočet: Finsider (rodičovské dávky)

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus je druh úľavy, ktorú si môžu nárokovať pracujúci rodičia. Daňový bonus im buď zvyšuje mesačnú čistú mzdu v prípade zamestnancov, alebo znižuje daňovú povinnosť podnikateľom pri podávaní daňového priznania. Aj daňový bonus sa bude od januára zvyšovať a je rozdelený do troch kategórií. Bonus pre deti do šesť rokov veku, od šesť do 15 rokov a na deti staršie ako 15 rokov.

Od januára budúceho roka stúpne bonus na deti do šesť rokov veku na úroveň 47,14 eura mesačne. Daňový bonus na deti od šesť do 15 rokov veku bonus stúpne na úroveň 43,60 eura mesačne. Bonus na deti staršie ako 15 rokov dosiahne 23,57 eura. Bonus si uplatňuje vždy len jeden z rodičov, ktorý žije s dieťaťom v jednej domácnosti a jeho ročný príjem je minimálne šesťnásobok minimálnej mzdy.

Každý rodič si môže daňový bonus uplatňovať mesačne alebo ročne. Platí to pre rodičov detí, ktoré ešte chodia na denné štúdium strednej alebo vysokej školy. Zároveň nárok na bonus končí s dosiahnutím 25. roku života dieťaťa.

Daňový bonus na dieťa v rokoch 2021 a 2022

Daňový bonus podľa vekurok 2021rok 2022
dieťa do 6 rokov46,44 €/mesačne47,14 €/mesačne
dieťa od 6 rokov do 15 rokov39,47 €/mesačne43,60 €/mesačne
dieťa nad 15 rokov23,22 €/mesačne23,57 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (rodičovské dávky)
Rodičovské dávky
Rodičovské dávky a príspevky sa budú od januára 2022 zvyšovať. (Ilustračné foto: Freepik)

Materské dávky

Medzi ďalšie rodičovské dávky patrí aj materské. Nárok majú len rodičia, ktorí si pred nástupom na materskú dovolenku platili nemocenské poistenie alebo sú v ochrannej lehote. Rodič musí byť takto poistený aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch. Pri podnikateľoch alebo samoplatiteľoch sleduje Sociálna poisťovňa aj dlh, ktorý nemôže byť vyšší ako päť eur.

Nárok na materské dávky sa vypláca matke od začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Dávka sa vypláca až do uplynutia 34 týždňov od vzniku nároku, 37 týždňov, ak ide o osamelú matku alebo 43 týždňov, ak ide o matku, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí. Otec má nárok na materské od dňa žiadosti až do 37 týždňov od vzniku nároku.

Výška materskej dávky je 75 percent z priemernej mzdy alebo z denného vymeriavacieho základu. V budúcom roku bude maximálny denný vymeriavací základ na úrovni 74,4987 eura. To v praxi znamená, že rodič na materskej bude môcť dostať maximálne 1 676,30 eura za 30-dňový kalendárny mesiac a 1 732,10 eura za mesiac, ktorý má celkovo 31 dní.

Maximálna výška materskej dávky v roku 2022

Materská dávkarok 2021rok 2022
Maximálny vymeriavací základ71,8028 €/mesačne 74,4987 €/mesačne
Maximálna dávka za 31 dní1 669,50 €/mesačne1 732,10 €/mesačne
Maximálna dávka za 30 dní1 615,60 €/mesačne1 676,30 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (rodičovské dávky)

Tehotenské dávky a štipendium

Nárok na tehotenskú dávku majú ženy od začiatku 13. týždňa tehotenstva, respektíve 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. Podmienkou je platenie nemocenského poistenie v rámci zamestnania, podnikania alebo dobrovoľne. Poistená by mala byť aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva. Živnostníčka nemôže mať dlh na poistnom viac ako päť eur.

Aj v tomto prípade však platia takzvané ochranné lehoty. Na tehotenskú dávku tak majú nárok žena aj v prípade, ak už nie je nemocensky poistená. Ochranná lehota trvá sedem a menej dní od skončenia poistenia, alebo až osem mesiacov. Druhý prípad platí len vtedy, ak žena prišla o nemocenské poistenie už v čase tehotenstva. Sociálna poisťovňa tehotenské vypláca až do skončenia tehotenstva.

Výška tehotenskej dávky závisí od toho, z akej mzdy platí odvody zamestnankyňa, alebo z akého vymeriavacieho základu ich platí podnikateľka či samoplatiteľka. Ide o 15 percent z priemerného mesačného zárobku zamestnankyne alebo vymeriavacieho základu podnikateľky alebo samoplatiteľky. Tehotná žena môže dostať maximálne 10,7704 eura na deň a minimálne 7,1803 eura denne.

Štát zaviedol od apríla tohto roka aj takzvané tehotenské štipendium. Nárok si naň majú už dospelé študentky strednej a vysokej školy, ktoré nemajú nárok tehotenskú dávku. Platia pre nich rovnaké termíny stavu tehotenstva ako pri dávke. Žiadosť podávajú priamo riaditeľovi, rektorovi alebo dekanovi školy. Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a vypláca sa až do študentkinho pôrodu.

Tehotenská dávka a štipendium v roku 2022

DefiníciaSuma
Výška tehotenskej dávky15 % z denného vymeriavacieho základu
Minimálna tehotenská dávka223,50 €/mesačne
Maximálna tehotenská dávka346,50 €/mesačne
Tehotenské štipendium200 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (rodičovské dávky)

Príspevky pri narodení dieťaťa alebo viacerých detí

Medzi rodičovské dávky, na ktoré má nárok každý rodič patrí aj príspevok pri narodení dieťaťa. Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov pre novorodenca. Nárok naň má buď matka, ktorá dieťa porodila. Môže ho však dostať aj otec dieťaťa, ak matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo súd dieťa zveril do starostlivosti otca.

Príspevok sa ale vypláca len vtedy, ak oň rodič požiada do uplynutia šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. Štát zároveň raz ročne vypláca špeciálny príspevok na viac súčasne narodených detí. Vypláca sa rodičovi na súčasne narodené tri alebo viac detí, prípadne rodičovi, ktorému sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodia dve a viac deti súčasne.

Výška príspevkov pri narodení dieťaťa v roku 2022

Názov dávkySuma
Príspevok na 1. až 3. narodené dieťa829,86 €/jednorazovo
Príspevok na 1. až 3. narodené dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní151,37 €/jednorazovo
Príspevok na 4. a ďalšie narodené dieťa151,37 €/jednorazovo
Príspevok pri dvoch a viac súčasne narodených deťoch75,69 € na každé dieťa/jednorazovo
Príspevok na viac súčasne narodených detí110,36 €/raz ročne
Zdroj: Slov-lex (rodičovské dávky)

Starostlivosť o dieťa

Štát poskytuje v rámci pomoci rodičom aj takzvaný príspevok na starostlivosť o dieťa. Ide o alternatívu rodičovského príspevku. Nárok majú pracujúci alebo študujúci rodičia, ktorí napríklad dieťa do troch alebo šiestich rokov veku nechávajú v starostlivosti svojich rodičov, v jasliach alebo s inou osobou, ktorá sa špecializuje na opatrovanie detí.

Tento druh dávky sa poskytuje na každé dieťa zvlášť. Výška príspevku je na úrovni 280 eur mesačne. Ak je dieťa v materskej škole, výška príspevku je už len 80 eur mesačne. Príspevok je na úrovni 41,10 eura vtedy, ak sa o dieťa stará starý rodič, ktorý nedostáva rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý pracuje a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

Výška príspevkov na starostlivosť o dieťa v roku 2022

Príspevok na dieťa:Suma
v starostlivosti zariadenia alebo osoby na živnosť280 €/mesačne
v starostlivosti štátnej materskej školy80 €/mesačne
v starostlivosti inej osoby (stará mama)41,10 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (rodičovské dávky)

(Inzercia)