Rodičovský bonus k dôchodku, automatický rast dôchodkového veku či zmeny v predčasnej penzii. Tieto a ďalšie novinky v dôchodkoch priniesla už schválená novela zákona o sociálnom poistení. Ide o časť reformy prvého piliera z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Jedným z najočakávanejších a tiež najkritizovanejších opatrení je takzvaný rodičovský dôchodok. Ten začne platiť od januára budúceho roka.


Vďaka novele budú môcť pracujúce deti finančne pomáhať svojim rodičom, ktorí sú už v penzii. Rodičovský bonus k dôchodku má kompenzovať starostlivosť a investíciu do detí, ktoré sa už v súčasnosti prácou podieľajú na fungovaní štátu. Ženám sa zase majú vrátiť roky na materskej. Niektorí dôchodcovia, ktorí majú viac pracujúcich detí, si tak môžu prilepšiť aj o stovky eur. Podmienky sú ale nastavené tak, že iným sa zase neujde nič.

Kto (ne)dostane rodičovský bonus k dôchodku

Nárok na takzvaný rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu má starobný, invalidný či výsluhový dôchodca, ak je už v dôchodkovom veku. Týmto penzistom začne od januára chodiť bonus v prípade, ak ich deti pred dvomi rokmi platili dôchodkové poistenie. Inak povedané, ak pracovali alebo si platili odvody dobrovoľne. Pre budúci rok sa bude posudzovať odpracovaný rok 2021. Ak dieťa vtedy neplatilo odvody, jeho rodič k dôchodku od januára nedostane nič.


Rodičovský bonus k dôchodku bude vyplácať Sociálna poisťovňa podľa registra. O nároku poisťovňa rozhodne najneskôr do konca septembra budúceho roka. Všetko bude závisieť od personálnych možností na úradoch. Nemusí ísť pritom len o biologických rodičov či osvojiteľov. Platí to aj pre tých, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, no v tomto prípade to musia deti oznámiť do konca februára budúceho roka. Štát totiž nevie pracujúcich spojiť s ich pestúnmi pomocou registra.

Ak sa dieťa rozhodne, že nechce prispievať rodičom k dôchodku alebo iba jednému z nich, tiež to musí Sociálnej poisťovne vždy oznámiť cez vyhlásenie najneskôr do konca augusta. Keďže zákon nadobudne účinnosť v januári a parlament ho schválil až na jeseň, môžu deti vyjadriť nesúhlas s vyplácaním bonusu až do konca februára budúceho roka. Vždy pritom stačí podať vyhlásenie len raz a netreba to opakovať každý rok.

Ministerstvo práce ale do zákona vložilo aj akúsi poistku, ktorá má ochrániť dôchodcov. Ak dieťa nepodá vyhlásenie o nesúhlase s vyplácaním bonusu včas, jeho rodič alebo rodičia budú rodičovský bonus k dôchodku dostávať ešte päť rokov.

Deti dôchodcov, ktorí pracujú v zahraničí alebo sú bez práce, nebudú môcť rodičom prispieť k dôchodku vôbec. To isté platí napríklad aj pri postihnutých deťoch, ktoré pracovať nemôžu. Nárok tiež nebudú mať dôchodcovia, ktorým dieťa už zomrelo. Rodičovský bonus sa teda bude vzťahovať len na dôchodcov detí, ktoré pracujú alebo platia odvody na Slovensku podľa zákona o sociálnom poistení. To napríklad z nároku na rodičovský bonus k dôchodku vylučuje aj rodičov niektorých štátnych zamestnancov ako napríklad vojakov či policajtov.

Koľko budú deti prispievať a z čoho

Pracujúce dieťa bude prispievať zo svojej hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu 1,5 percenta jednému rodičovi a 1,5 percenta druhému rodičovi. V praxi to bude znamenať, že ak dieťa napríklad v hrubom zarába tisíc eur mesačne, každému z rodičov sa dôchodok mesačne zvýši o 15 eur a ročne si každý z nich k dôchodku prilepší o 180 eur.

Bude sa to týkať napríklad aj živnostníkov či dobrovoľných poistencov, pri ktorých sa bude bonus počítať z ich vymeriavacieho základu. Teda zo sumy, z ktorej platia mesačné odvody. Rodič dostane rodičovský bonus k dôchodku aj v prípade, že dieťa v sledovanom období nepracovalo celý rok. Výška bonusu sa aj vtedy vypočíta zo zárobku za dané mesiace.

Rodičovská bonus k dôchodku
Rodičovský bonus k dôchodku umožní deťom prispievať rodičom v penzii. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Štát tiež bude percento bonusu počítať maximálne z 1,2-násobku priemernej mzdy, respektíve všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov. Rodičia nadštandardne zarábajúcich detí teda nebudú zvýhodnení. Stále ale platí, že čím viac pracujúcich detí, tým vyšší bude aj rodičovský bonus.

Podľa ministerstva práce je na Slovensku najviac dôchodcov, ktorí majú dve pracujúce deti. Napríklad ak každé z týchto deti poberá hrubú mzdu vo výške 800 eur, mesačný rodičovský bonus k starobnému dôchodku bude 24 eur. Ročný rodičovský bonus bude teda plus 288 eur každému rodičovi. V budúcom roku ale štát bonus vyplatí naraz a jednorazovo. Nasledujúce roky sa už bude vyplácať mesačne.

Zároveň platí, že rodičovský bonus nezvýši samotnú výšku odvodov pracujúcich detí a nebude mať vplyv ani na výšku ich budúceho dôchodku. To znamená, že si to vyžiada dodatočné financovanie zo strany štátu. Predpokladá sa, že na penzie svojich rodičov bude od januára prispievať viac ako milión ľudí.

Rodičovský bonus k dôchodku a jeho výška v praxi

Ministerstvo práce v rámci informovanosti o rodičovskom bonuse pripravilo príklady, koľko peňazí k dôchodku by mohli penzisti vďaka rodičovskému bonusu dostávať. Príklady počítajú s tým, že na penziu by mohlo prispievať jedno, dve, tri alebo štyri deti.

Rodičovský bonus od jedného dieťaťa:

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
646 €10 €120 €
800 €12 €144 €
1 000 €15 €180 €
1 133 €17 €204 €
1 200 €18 €216 €
1 400 €21 €252 €
1 600 €22 €264 €
Zdroj: MPSVaR (rodičovský bonus k dôchodku)

Rodičovský bonus od dvoch detí:

Na Slovensku je podľa ministerstva práce 426-tisíc dôchodcov, ktorí majú dve pracujúce deti. Od januára 2023, ak tieto deti poberali hrubú mzdu každé po 800 eur, mesačný rodičovský bonus k starobnému dôchodku bude 24 eur, ročný rodičovský bonus bude teda 288 eur. Ak obe deti zarábajú po tisíc eur, tak bude rodičovský bonus mesačne 30 eur, čo je 360 eur ročne.

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
800 € + 800 €24 €288 €
1 000 € + 1 000 €30 €360 €
1 133 € + 1 133 €34 €408 €
1 200 € + 1 200 €36 €432 €
Zdroj: MPSVaR (rodičovský bonus k dôchodku)

Rodičovský bonus od troch detí:

Ďalších 181-tisíc dôchodcov má tri deti. Ak každé z týchto detí zarába napríklad hrubú mzdu po 1 200 eur, čo je približne hodnota priemernej mzdy, ktorú sme dosiahli koncom minulého roka, rodičovský bonus pre ktoréhokoľvek z rodičov bude ročne viac ako 600 eur k dôchodku.

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
800 € + 800 € + 800 €36 €432 €
1 000 € + 1 000 € + 1 000 €45 €540 €
1 133 € + 1 133 € + 1 133 €51 €612 €
1 200 € + 1 200 € + 1 200 €54 €648 €
Zdroj: MPSVaR (rodičovský bonus k dôchodku)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: