Od januára 2021 sa menia pravidlá pre získanie minimálneho dôchodku. Znovu bude platiť, že pri výpočte minimálneho dôchodku sa budú zohľadňovať len tie roky, v ktorých penzista zarábal aspoň 24,1 percenta priemernej mzdy.


V roku 2020 sa brali do úvahy všetky roky, počas ktorých bol penzista dôchodkovo poistený. To mohlo pomôcť živnostníkom či konateľom firiem, ktorí v minulosti platili veľmi nízke odvody, ale aj zamestnancom, ktorí pracovali na skrátený pracovný úväzok a ich plat bol preto nízky.


Naďalej bude platiť, že pre získanie minimálneho dôchodku je potrebné odpracovať aspoň 30 rokov. Získané obdobie dôchodkového poistenia do roku 1993 sa pritom zohľadní celé. Odpracované roky od roku 1993 sa započítajú len vtedy, ak v nich penzista zarábal minimálne 24,1 percenta priemernej mzdy. Ak niekto pracoval v cudzine, započítajú sa mu tieto odpracované roky bez ohľadu na to, koľko zarábal.

Ktoré roky sa počítajú do minimálneho dôchodku

Obdobie dôchodkového poistenia získané:

  • pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
  • od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy). Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané
  • v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou),
  • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004,
  • od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

„Poberateľom dôchodkov, ktorí 31. decembra 2020 majú nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, sa obdobie dôchodkového poistenia získané do 31. decembra 2020 bude aj naďalej zohľadňovať bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu. To znamená, že týmto poberateľom sa obdobie dôchodkového poistenia v kalendárnom roku zohľadní aj vtedy, ak osobný mzdový bod je v hodnote nižšej ako 0,241,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Za viac rokov vyšší minimálny dôchodok

Suma minimálnej penzie za 30 odpracovaných rokov dosahuje 334,30 eura. S každým odpracovaným rokom sa ďalej zvyšuje. Ľudia, ktorí odpracovali 40 rokov, majú nárok na 378,50 eura a tí, ktorí odpracovali 45 rokov, dostanú 410 eur.

Sociálna poisťovňa priznáva minimálny dôchodok automaticky, netreba oň žiadať. Robí to tak, že porovná sumu starobného dôchodku so sumou minimálnej penzie. Ak dôchodca dostáva nižšiu sumu, než je minimálny dôchodok, na ktorý má podľa počtu odpracovaných rokov nárok, Sociálna poisťovňa mu začne automaticky vyplácať minimálny dôchodok.

Pôvodne pritom mali minimálne dôchodky od januára výraznejšie vzrásť. Keďže minimálny dôchodok sa odvíja od sumy životného minima, ktoré v júli vzrástlo, nahor mali ísť aj minimálne penzie. Za 30 odpracovaných rokov by tak penzisti mali nárok až na 360,40 eura. Poslanci však zmenili zákon a sumy minimálneho dôchodku zakonzervovali na tohtoročnej úrovni.

V januári sa valorizuje vždy riadny dôchodok a nie minimálny. Sociálna poisťovňa zvýši pôvodný dôchodok, na ktorý má senior nárok. Takto zvýšený dôchodok znovu porovná so sumou minimálnej penzie. Ak je minimálny dôchodok vyšší ako tento valorizovaný dôchodok, bude vyplácať minimálnu penziu. V prípade, že riadny dôchodok po valorizácii je vyšší ako minimálny dôchodok, bude dôchodca dostávať riadny dôchodok.

Výška minimálneho dôchodku v závislosti od počtu odpracovaných rokov

Počet odpracovaných rokovMinimálny dôchodok (€)
30334,30
31338,50
32342,70
33347,00
34351,20
35355,40
36359,60
37363,80
38368,00
39372,20
40378,50
41384,80
42391,10
43397,40
44403,70
45410,00
46416,30
47422,60
48428,90
49435,20
50441,50