Národná banka Slovenska udelila spoločnosti Dôchodok.sk so sídlom v Modre povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a starobného dôchodkového sporenia.


Z údajov Obchodného registra vyplýva, že spoločnosť Dôchodok.sk vznikla vlani v máji. Podľa údajov NBS na Slovensku aktuálne pôsobí 445 samostatných finančných agentov.