Priemerný starobný dôchodok na Slovensku dosahuje 487 eur. Keďže priemerná hrubá mzda je 1 088 eur, čo je v čistom 833 eur, penzisti dostávajú priemerne 58,5 percenta priemernej čistej mzdy.


Výpočet dôchodku pritom zvýhodňuje ľudí s podpriemernými zárobkami. Tým sa v rámci solidarity ich dôchodok pri výpočte zvýši. Naopak ľudia, ktorí zarábajú viac ako 1,25-násobok priemernej mzdy, sa musia pripraviť na to, že sa ich dôchodok bude krátiť. A príjem, ktorý presahuje trojnásobok priemernej mzdy, sa do dôchodku nezapočíta vôbec.

Mnohí ľudia preto môžu mať problém po odchode do penzie problém s peniazmi. Najlepšou možnosťou, ako si zvýšiť svoj budúci dôchodok, je začať si čím skôr sporiť alebo investovať. Ak s tým začne mladý človek, dokáže vďaka dlhému investičnému horizontu na úrokoch získať výrazne viac peňazí, ako sám do investičného produktu vloží. Čím neskôr niekto so sporením či investovaním na dôchodok začne, tým na úrokoch získa menej.

Ak by si napríklad mladý človek, ktorý pôjde do penzie o 45 rokov, chcel na dôchodok nasporiť 100-tisíc eur, musí si pri priemernom ročnom zhodnotení 5 percent odkladať 51 eur mesačne. Sám vynaloží 27 540 eur, zvyšné peniaze získa ako zhodnotenie svojej investície. V prípade, že si niekto chce rovnakú sumu nasporiť za 20 rokov, bude musieť mesačne odkladať 246 eur. V tomto prípade ho to bude stáť 59-tisíc eur, len 41-tisíc bude zhodnotenie. Čím neskôr pritom začne sporiť, tým menej na úrokoch zinkasuje.

Ľudia, ktorí si už začínajú vybavovať dôchodok, si ho môžu zvýšiť tak, že si doplatia odvody za obdobie, kedy boli nezamestnaní alebo študovali na strednej či vysokej škole. Doplatiť odvody možno len za obdobie od roku 2004. Výhodou spätného zaplatenia odvodov za minulé roky je, že sa platia z vymeriavacieho základu, ktorý platil v danom roku. Vďaka tomu vyjde doplatenie odvodov lacnejšie, ako keby sme si v súčasnosti chceli zaplatiť dobrovoľné odvody. Pre jednotlivé roky sú stanovené len minimálne vymeriavacie základy, ale maximálny vymeriavací základ určený nie je.

Ak už dôchodok poberáte, zvýšite si ho prácou

Ak niekto dôchodok už poberá, má v zásade len jednu možnosť, ako si ho môže zvýšiť. A to prácou, z ktorej bude platiť povinné odvody. Od odvodov je oslobodený len príjem z dohody, z ktorej penzista nezarobí viac ako 200 eur mesačne.

V prípade, že je starobný dôchodca čo i len jeden deň povinne dôchodkovo poistený, má nárok na zvýšenie svojej penzie. O koľko peňazí sa mu dôchodok zvýši, závisí od toho, ako dlho pracoval a koľko zarábal. Platí pritom, že čím viac niekto zarobil, a teda čím vyššie odvody zaplatil, tým sa mu aj jeho dôchodok zvýši výraznejšie.

Pracujúci penzisti sa však dočkajú často len veľmi malého nárastu penzie. Napríklad ak by niekto celý rok pracoval za priemernú mzdu, má nárok na zvýšenie mesačného dôchodku o približne 6,80 eura.

O zvýšenie dôchodku môže penzista požiadať, akonáhle mu zanikne dôchodkové poistenie, teda keď prestane pracovať. Žiadosť môže podať aj vtedy, ak zmení zamestnanie. Keďže pôvodné dôchodkové poistenie mu vtedy zanikne, má nárok na zvýšenie penzie bez ohľadu na to, že mu od nasledujúceho dňa vznikne nové poistenie. Ak má penzista súčasne dve zamestnania, z ktorých platí odvody, môže požiadať o zvýšenie až potom, keď mu zaniknú obe poistenia.

Invalidní penzisti si dôchodok nezvýšia

Ak niekomu počas roka nezanikne dôchodkové poistenie, alebo o zvýšenie nepožiada, Sociálna poisťovňa mu dôchodok zvýši automaticky. Urobí tak od 1. januára nasledujúceho roku. Pracujúci penzista dostane prvýkrát zvýšený dôchodok až v aprílovom výplatnom termíne, kedy mu Sociálna poisťovňa vyplatí aj doplatok za prvé tri mesiace.

Zvýšiť penziu prácou si môžu len starobní dôchodcovia. Ak sa zamestná predčasný dôchodca a vznikne mu povinné dôchodkové poistenie, Sociálna poisťovňa mu automaticky zastaví výplatu predčasnej penzie. Invalidní penzisti síce môžu pracovať, ak im to zdravotný stav dovolí, ale zaplatené odvody sa im neodrazia na invalidnom dôchodku. Až keď dosiahnu dôchodkový vek a bude sa im počítať starobný dôchodok, zohľadnia sa aj odvody, ktoré zaplatili popri poberaní invalidného dôchodku.