Čím viac zarábate, tým by ste mali mať aj vyšší dôchodok. Toto pravidlo však neplatí úplne. Ľuďom s nadpriemernými platmi sa vypočítaný dôchodok v rámci solidarity kráti, aby ľudia s nízkym zárobkom mohli dostať trochu vyššiu penziu. Navyše príjem nad stanovenú hranicu sa pri výpočte dôchodku nezohľadní vôbec.


Aj keď maximálny dôchodok nie je stanovený, obmedzené sú parametre, ktoré do jeho výpočtu vstupujú. Vďaka nim len málo ľudí dosiahne na tisíceurovú penziu. Na konci júna minulého roku podľa údajov Sociálnej poisťovne poberalo starobný dôchodok vyšší ako tisíc eur približne 7 400 ľudí.

Priemerný dôchodok je 486 eur

Je to menej ako percento všetkých starobných dôchodcov. Celkovo v súčasnosti poberá starobný dôchodok približne 1,084 milióna ľudí. Väčšina z nich si pritom musí vystačiť s výrazne nižšou sumou ako tisíc eur. Priemerný dôchodok na konci augusta tohto roku dosahoval 486,29 eura.

Starobný dôchodok sa vypočíta tak, že sa vynásobí počet rokov dôchodkového poistenia s aktuálnou dôchodkovou jednotkou a priemerným osobným mzdovým bodom. Do počtu rokov poistenia sa nerátajú len odpracované roky ale aj doba starostlivosti o deti a roky štúdia získané pred rokom 2004.

Aktuálna dôchodková hodnota zase predstavuje sumu, ktorú by penzista dostal za jeden odpracovaný rok, počas ktorého by poberal mzdu na úrovni priemerného platu. V súčasnosti je táto veličina na úrovni 13,6361 eura.

Zohľadní sa len trojnásobok priemernej mzdy

Za každý odpracovaný rok sa penzistovi vypočíta osobný mzdový bod. Ten vyjadruje, v akom pomere bol jeho plat, respektíve vymeriavací základ pre platenie odvodov, k priemernej mzde. Ak niekto v jednom roku dostával priemernú mzdu, získa osobný mzdový bod na úrovni 1. Ak by mal dvojnásobný plat, osobný mzdový bod bude 2. A ak by bol jeho plat v porovnaní s priemerom polovičný, získa 0,5.

Tu prichádza k prvému obmedzeniu, ktoré výrazne limituje penzie nadpriemerne zarábajúcich. Osobný mzdový bod za jeden rok nesmie prekročiť hodnotu 3. Aj keby niekto zarábal päťnásobok priemernej mzdy, do penzie sa mu zaráta len trojnásobok. Odvody na sociálne poistenie sa pritom platia až do výšky 7-násobku priemernej mzdy. Odvody, ktoré prekračujú trojnásobok platu, už budúci dôchodok nijako neovplyvnia.

Osobné mzdové body za jednotlivé roky sa následne spriemerujú a vyjde priemerný osobný mzdový bod. Keďže mzdový bod za jeden rok nemôže byť vyšší ako 3, ani priemerný osobný mzdový bod nemôže presiahnuť túto hranicu. Navyše nadpriemerne zarábajúcim ľuďom sa osobný mzdový bod ešte zníži. To sa udeje každému, kto získa priemerný osobný mzdový bod vyšší ako 1,25.

Krátenie penzie

Penzia sa tak v rámci solidarity znižuje každému, kto zarábal viac ako 1,25-násobok priemernej mzdy. Naopak ľuďom s priemerným mzdovým bodom nižším ako 1, sa penzia umelo navýši.

Každému, kto získa priemerný mzdový bod vyšší ako 1,25 sa táto hodnota zníži. A to tak, že z priemerného mzdového bodu zoberieme 1,25 bodu, ktorý sa do penzie započíta celý. A zo zvyšku sa zaráta len 68 percent.

Ak by niekto zarábal celý život dvojnásobok priemernej mzdy, získa priemerný osobný mdzový bod na úrovni 2. Z tejto hodnoty sa započíta v plnej výške 1,25. Zo zvyšných 0,75 bodu sa zaráta 68 percent. Výsledný mzdový bod, s ktorým sa bude počítať penzia, preto dosiahne 1,76.

V prípade, že by tento človek išiel do dôchodku v tomto roku a mal 40 odpracovaných rokov, po započítaní valorizácie by dostal mesačný dôchodok 987,90 eura. Ak by odpracoval 41 rokov, jeho dôchodok by sa už prehupol cez tisíceurovú hranicu.

Viac rokov, vyšší dôchodok

Problém so získaním vysokého dôchodku majú mnohí nadpriemerne zarábajúci aj preto, lebo nepoberali vysoký plat celý život. Roky, počas ktorých dostávali nižší plat, im tak sumu dôchodku znižujú.

Maximálny dôchodok, ktorý môžu ľudia s nadpriemernými zárobkami získať, sa odvíja predovšetkým od počtu odpracovaných rokov. Ak niekto získa najvyšší možný priemerný osobný mzdový bod 3, po úprave sa mu zníži na 2,44. V prípade, že by odpracoval 40 rokov, jeho penzia bude 1 369,80 eura. V prípade, že by pracoval 45 rokov, dostane penziu vo výške 1 541 eur.

Starobný dôchodok si možno ďalej zvýšiť prácou po dosiahnutí dôchodkového veku. Viac peňazí môžu dostávať aj ľudia, ktorí dostávajú kombináciu dôchodkov. Napríklad okrem starobného poberajú aj pozostalostný dôchodok.