Dôchodcovia dostanú pred vianočnými sviatkami finančnú pomoc od štátu. Parlament totiž ešte v polovici októbra odklepol čiastočný 14. dôchodok 2022. Pôjde v podstate o jednorazovú dávku, ktorá nebude mať výšku trinástej penzie. Bude na úrovni 70 percent z trinásteho dôchodku, ktorý štát posielal v júli tohto roka. Dôchodca tak dostane najviac 210 eur a minimálne 35 eur. Už tradične platí, že čím nižší dôchodok, tým vyššia dávka. A naopak.


Pôvodne sa mala jednorazová pomoc vyplácať v novembri tohto roka. Nakoniec ju penzisti dostanú až v decembrovom výplatnom termíne dávok. Štrnásty dôchodok bude vyplácať Sociálna poisťovňa a dôchodcovia oň nemusia žiadať. Tí z nich, ktorí poberajú dôchodok aj zo zahraničia, ale musia najneskôr do 4. novembra tohto roka poisťovni oznámiť všetky sumy dôchodku z cudziny. Sociálna poisťovňa im na to už tradične ponúka aj elektronický formulár.

V eFormulári treba vyplniť základné identifikačné údaje o penzistovi podľa jednotlivých riadkov, uviesť údaje o dôchodku z cudziny a odoslať ho. Poisťovňa potrebuje vedieť, aká je výška dôchodkovej dávky zo zahraničia hlavne preto, aby 14. dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume, ako stanovuje zákon. Penzisti, ktorí si túto povinnosť nesplnia a dostanú vyššiu jednorazovú dávku, budú musieť všetky peniaze navyše štátu vrátiť.

Kto a kedy dostane finančnú pomoc


Nárok na 14. dôchodok budú mať ľudia, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský alebo sociálny dôchodok. Keď penzista poberá napríklad výsluhový dôchodok ako bývalý policajt, peniaze mu vyplatí ministerstvo vnútra. Rovnako to funguje aj pri iných štátnych dôchodkoch. Každý penzista má nárok len na jeden 14. dôchodok. To platí aj vtedy, ak ich poberá viac. Celkovo by malo štrnásty dôchodok dostať 1,44 milióna slovenských penzistov.

V rámci schválených podmienok v zákone sa určuje aj hraničný mesiac, v ktorom už človek musí poberať penziu, aby mohol dostať štrnásty dôchodok. V tomto prípade by mali dostať prilepšenie všetci penzisti, ktorí majú nárok na výplatu dôchodku v decembri tohto roka. Nárok na odchod do penzie tak musí vzniknúť najneskôr 30. novembra. To platí aj v prípade, že Sociálna poisťovňa bude žiadosť vybavovať v zákonnej lehote do dvoch mesiacov.

14. dôchodok 2022
Parlament ešte v polovici októbra odklepol čiastočný 14. dôchodok 2022. (Ilustračné foto: Freepik)

Jednorazová pomoc príde automaticky zo Sociálnej poisťovne spolu s dôchodkom v decembri. Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Inak povedané, každý dôchodca má „svoj“ výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Ak to padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok. Ak výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty.

Výplatný termín pre hromadné poukazy do domovov dôchodcov či iných zariadení sociálnych služieb je vždy 15. dňa v mesiaci. Peniaze tak môžu v tomto roku dôchodcom prísť 2. až 22. decembra, keďže Štedrý deň vychádza na sobotu a deň pred ním je nepárny. Ak majú penzisti aj exekútora, môže im zobrať časť len zo samotnej dôchodkovej dávky. Na sumu čiastočného 14. dôchodku siahnuť podľa zákona nemôže.

Aký bude 14. dôchodok 2022 v praxi

Čiastočný štrnásty dôchodok sa bude počítať v podstate rovnako, ako sa počítala trinásta penzia. Inak povedané, presnú výšku pre konkrétneho dôchodcu bude určovať stanovený matematický vzorec. Počíta sa to tak, že od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta aktuálna suma životného minima vo výške 234,42 eura. Suma výsledku z tohto príkladu sa potom vynásobí koeficientom 0,36. Výsledná suma sa už len odpočíta od maximálnej sumy trinásteho dôchodku na úrovni 300 eur. Penzista ale z vypočítanej sumy dostane v decembri len 70 percent.

Maximálna dávka bude na úrovni 210 eur a minimálne by mali dôchodcovia dostať 35 eur. Viac peňazí dostanú penzisti s nižším dôchodkom a menej zase ľudia, ktorých dôchodok je nadštandardný. Najvyššiu sumu dostanú dôchodcovia, ktorých penzia je rovná alebo nižšia ako výška životného minima na úrovni 234,42 eura mesačne. Najmenej, takže jednorazovú dávku 35 eur dostanú tí, ktorých dôchodok alebo všetky dôchodky dokopy dosahujú sumu 927,40 eura mesačne alebo aj viac.

Penzisti si tak svoj 14. dôchodok môžu v podstate vypočítať aj svojpomocne. Výsledky sa ale vždy musia zaokrúhľovať na najbližší eurocent nahor. Presnú sumu si môžu seniori zistiť v predstihu aj z kalkulačky Sociálnej poisťovne, ktorá bude dostupná na jej webovej stránke. Vyplatenie 14. penzií bude stáť zhruba 207,6 milióna eur.

Príklady na 14. dôchodok 2022:

Výška dôchodku14. dôchodok 2022
234,42 € (suma životného minima)210 €
250 €206,08 €
300 €193,48 €
350 €180,88 €
400 €168,28 €
450 €155,68 €
500 €143,08 €
515 € (priemerný dôchodok)139,30 €
550 €130,48 €
600 €117,88 €
650 €105,28 €
700 €92,68 €
750 €80,08 €
800 €67,48 €
850 €54,88 €
900 €42,28 €
927,40 €35 €
Zdroj: MPSVaR a výpočet Finsideru (14. dôchodok 2022)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: