Miera evidovanej nezamestnanosti sa na konci augusta ustálila na úrovni 6,14 percenta a medzimesačne klesla už siedmy mesiac po sebe. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), podľa ktorého naďalej klesá aj počet znevýhodnených uchádzačov.


Naopak, počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie počas leta tradične stúpol. Ministerstvo práce tiež spustilo dva národné projekty s cieľom pomôcť absolventom škôl a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie je na úrovni 183 667. Na trhu práce sa ale v auguste uplatnilo 10 471 uchádzačov o zamestnanie. Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji (24 929 miest), najmenej miest bolo v Košickom kraji (3 563).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: