Suma minimálneho dôchodku v roku 2021 bude v rovnakej výške ako v roku 2020. Vyplýva to zo schválenej novely zákona o sociálnom poistení.


„Poberateľ, ktorého dôchodok po valorizácii od 1. januára 2021 bude nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zakonzervovania minimálneho dôchodku“ poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Od januára však prichádza k dôležitej zmene. Podobne ako v minulosti sa budú na získanie minimálneho dôchodku započítavať len tie roky, ktoré sa budú považovať za kvalifikované. Ide o všetky dni dôchodkového poistenia pred rokom 1993 a od roku 1993 sa započítajú len tie roky, v ktorom bol ročný príjem minimálne na úrovni 24,1 percenta priemernej mzdy.