Od januára tohto roka začala platiť dôchodková reforma z dielne ministerstva práce. Podľa nej môžu pracujúce deti zo svojich odvodov cez takzvaný rodičovský bonus prispievať na dôchodok svojich rodičov. Výška rodičovského bonusu závisí hlavne od reálnych zárobkov detí. To v praxi znamená, že štát nebude každý rok valorizovať rodičovské dôchodky tak, ako je to napríklad pri bežných starobných alebo invalidných penziách.


Pracujúce dieťa totiž môže prispievať zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému. Rodičovský bonus nezvýši výšku odvodov, ktoré platí a nebude mať vplyv ani na výšku jeho budúceho dôchodku. Zárobok dieťaťa v skutočnosti slúži len na to, aby z neho mohla Sociálna poisťovňa bonus vypočítať. Bonus sa bude financovať zo štátneho rozpočtu.

Napriek tomu môže byť výška rodičovského bonusu každý rok iná. Poisťovňa bude posudzovať vždy príjem dieťaťa spred dvoch rokov. Ak bude v ďalších rokoch zarábať viac, penzista dostane vyšší bonus. Platí to aj opačne. Legislatíva myslí aj na strop a Sociálna poisťovňa bude bonus počítať maximálne z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine. Rodičia bohatších detí tak nedostanú oveľa viac ako ostatní.

Výška rodičovského bonusu sa (ne)bude valorizovať


Rodičovské dôchodky sa budú v tomto roku počítať prvýkrát. Sociálna poisťovňa sa bude pozerať na zárobky a priemernú mzdu z roku 2021. Penzisti si tak v tomto roku prilepšia v závislosti od toho, koľko majú deti a koľko ich deti pred dvomi rokmi zarobili. Napríklad ak dieťa v hrubom zarábalo tisíc eur mesačne, každý z jeho rodičov tento rok dostane 180 eur k penzii. V praxi sa môže stať, že dieťa začalo vlani zarábať napríklad o 200 eur viac. Každý z jeho rodičov tak v budúcom roku dostane už 216 eur.

Valorizáciou rodičovského bonusu teda nahradia zvyšujúce sa zárobky detí. Penzisti sa tiež vďaka bonusu dozvedia, koľko ich deti zarábajú. Poisťovňa totiž zašle tým, ktorým nárok na rodičovský dôchodok vznikne, rozhodnutie o jeho priznaní. V rozhodnutí budú vždy uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a výška rodičovského bonusu za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Sociálna poisťovňa to potvrdila ešte vlani v novembri.

Keďže ide o prvý rok fungovania bonusu, väčšina penzistov ho zatiaľ nedostala. Sociálna poisťovňa poberateľov dôchodku rozdelila na dve kategórie. Do prvej patria tí, čo už dôchodok poberajú. Bonus dostanú vyplatený naraz v jednej sume do 30. septembra tohto roka. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí o dôchodok žiadajú počas tohto roka podľa toho, kedy dovŕšia dôchodkový vek. Bonus budú mať priznaný priebežne počas roka spolu s penziou. Budú ho dostávať mesačne.

Keďže priemerná mzda spred dvoch rokov bola na úrovni 1 211 eur mesačne, maximálne možný rodičovský bonus v tomto roku bude zhruba na úrovni 262 eur ročne. Týka sa to aj živnostníkov či dobrovoľných poistencov, pri ktorých sa bonus počíta zo sumy, z ktorej platili odvody. Rodič dostane bonus aj v prípade, že dieťa nepracovalo celý rok. Vypočíta sa to zo zárobku za mesiace, kedy pracovalo. Predpokladá sa, že na penziu bude rodičom prispievať viac ako milión ľudí.

Výška rodičovského bonusu (jedno dieťa a jeden rodič v penzii):

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačná výška rodičovského bonusuRočná výška rodičovského bonusu
646 €10 €120 €
800 €12 €144 €
1 000 €15 €180 €
1 133 €17 €204 €
1 200 €18 €216 €
1 400 €21 €252 €
1 600 €22 €264 €
Zdroj: MPSVaR (výška rodičovského bonusu)

Kto bude dostávať rodičovský dôchodok

Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu má starobný, invalidný či výsluhový dôchodca, ak je už v dôchodkovom veku. Rodičovský bonus k dôchodku bude vyplácať Sociálna poisťovňa podľa registra, takže oň nie je potrebné žiadať. O nároku poisťovňa rozhodne najneskôr do konca septembra tohto roka.

Nemusí ísť pritom len o biologických rodičov či osvojiteľov. Platí to aj pre tých, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, no v tomto prípade to musia deti oznámiť do konca februára. Štát totiž nevie pracujúcich spojiť s ich pestúnmi pomocou registra. Vždy pritom stačí podať vyhlásenie len raz a netreba to opakovať každý rok.

V praxi sa môže stať, že penzista bonus nedostane, aj keď spĺňa podmienky. V tomto prípade to môže spôsobiť priamo jeho dieťa. Ak sa rozhodne, že nechce prispievať rodičom k dôchodku alebo iba jednému z nich, musí to oznámiť Sociálnej poisťovne. Keďže zákon platí od januára, dieťa by to malo urobiť do konca februára tohto roka. Počas ďalších rokov bude posledným termínom august.

Ministerstvo práce do zákona vložilo aj poistku, ktorá má ochrániť dôchodcov. Ak dieťa nepodá vyhlásenie o nesúhlase s vyplácaním bonusu včas, jeho rodič alebo rodičia budú rodičovský bonus k dôchodku dostávať ešte päť rokov.