Od budúceho roku by mali začať penzisti dostávať takzvaný rodičovský dôchodok. Získať ho budú môcť v prípade, ak ich deti pracujú na Slovensku a platia odvody.


Rodičovský dôchodok bude vo výške 1,5 percenta z vymeriavacieho základu, z ktorého ich dieťa platí odvody. V prípade zamestnancov je vymeriavacím základom ich hrubá mzda. Ak napríklad niekto zarába tisíc eur mesačne, obaja jeho rodičia môžu dostať mesačne 15 eur ku svojmu dôchodku.

Podľa Sociálnej poisťovne nárok na rodičovský dôchodok budú mať v budúcom roku poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku za predpokladu, že ich dieťa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.

Maximálne sa rodičovský dôchodok bude počítať z 1,2 násobku priemernej mzdy. Pre budúci rok bude rozhodujúca priemerná mzda v roku 2021. To znamená, že maximálny mesačný rodičovský dôchodok od jedného dieťaťa bude v budúcom roku na úrovni 21,80 eura.

Rodičia sa vďaka rodičovskému dôchodku dozvedia o tom, koľko ich deti zarábajú, respektíve z akého vymeriavacieho základu platia odvody. Sociálna poisťovňa totiž penzistom, ktorým vznikne nárok na rodičovský dôchodok, zašle rozhodnutie o jeho priznaní. „V rozhodnutí budú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok,“ informovala Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke.

Ak niekto nechce, aby jeden alebo obaja rodičia dostávali rodičovský dôchodok, musí vyplniť na to určený formulár a zaslať ho do 28. februára 2023 Sociálnej poisťovne. Takéto vyhlásenie bude platné päť rokov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: