Ľudia sa snažia pri úveroch na bývanie dosiahnuť čo najnižšiu splátku a preto si často predlžujú splatnosť úveru. Národná banka Slovenska v Správe o finančnej stabilite upozornila, že pribúda úverov, ktoré budú ľudia splácať aj v dôchodkovom veku.


„Od polovice roka 2018 do konca roka 2020 narástol podiel úverov s presahom za dôchodkový vek z 29 % na 35 %37 z novej produkcie,“ tvrdí NBS. Vzrástol aj priemerný počet rokov, ktoré presahujú do dôchodku.

Centrálna banka uviedla, že príčinou tohto stavu je predlžovanie splatnosti pri refinancovaní. K podobnému výsledku môže viesť aj sťahovanie do väčšej alebo kvalitnejšej nehnuteľnosti.