Od 1. júla sa zvýši suma životného minima z 218,06 eura mesačne na 234,42 eura mesačne. Na životné minimum je naviazaných viacero dávok, ktoré sa budú takisto valorizovať.


Od výšky životného minima závisí aj minimálna suma predčasného dôchodku. Ak niekto požiada o predčasnú penziu, musí suma jeho dôchodku dosiahnuť aspoň 1,2-násobok životného minima. V prípade, že si niekto sporí aj v druhom pilieri, tak vyšší ako 1,2-násobok životného minima musí byť súčet predčasného dôchodku z prvého a druhého piliera. Ak by niekomu vyšla nižšia predčasná penzia, Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietne.

Od 1. júla podľa Sociálnej poisťovne bude platiť, že že nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od sumy 281,40 eura mesačne. V súčasnosti je minimálna výška predčasného dôchodku na úrovni 261,70 eura.

Ak niekto požiada o predčasný dôchodok a Sociálna poisťovňa mu ho neprizná, lebo jeho suma je príliš nízka, tento človek môže znovu podať žiadosť o predčasný dôchodok o pár mesiacov neskôr. Platí totiž, že čím neskôr požiadame o predčasný dôchodok, tým bude jeho suma vyššia. Za každých 30 dní, ktoré žiadateľovi o predčasný dôchodok chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku, sa totiž predčasná penzia zníži o pol percenta. O predčasný dôchodok možno požiadať maximálne dvakrát do roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: