Sociálna poisťovňa zvýšila spätne od 1. januára 2022 viac ako 152-tisíc starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Rast penzie za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za vlaňajšok sa týka skupiny takzvaných pracujúcich dôchodcov.

Rozhodnutia a oznámenia o výplate dôchodku v novej, zvýšenej sume im zasiela poisťovňa priebežne. V rozhodnutí si nájdu konkrétne informácie o spôsobe určenia novej sumy dôchodku a v oznámení o výplate sú uvedené aj presné informácie o výplate ich novo zvýšeného dôchodku.

V rozhodnutí by mala byť aj informácia o vyplatení sumy doplatku na zvýšení dôchodku. Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate doručuje Sociálna poisťovňa dôchodcom do ich aktivovanej elektronickej schránky alebo poštou.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: