Ľudia, ktorí plánujú v budúcom roku odísť do dôchodku si môžu vydýchnuť. Vďaka tomu, že v treťom štvrťroku vzrástli priemerné mzdy, budú mať budúci rok nárok na vyššiu penziu, ako keby do dôchodku odchádzali už v tomto roku.


Priemerné platy v treťom štvrťroku totiž priamo ovplyvňujú výšku budúcej penzie. O rovnaké percento, ako sa zvýšia priemerné mzdy v treťom kvartáli, sa zvýši aj aktuálna dôchodková hodnota v nasledujúcom roku. Tá je pritom súčasťou vzorca na výpočet dôchodku.

Aktuálna dôchodková hodnota bude 14,2107 eura

Starobné dôchodky sa počítajú ako násobok počtu odpracovaných rokov, aktuálnej dôchodkovej hodnoty a priemerného osobného mzdového bodu. Ten zase odzrkadľuje, koľko daný človek zarábal. Ak by niekto celý život dosahoval mzdu na úrovni priemernej mzdy na Slovensku, mal by mať priemerný osobný mzdový bod na úrovni 1. Ak by bol jeho plat dvojnásobný, získal by mzdový bod na úrovni 2. A ak by naopak mal len polovičnú mzdu, jeho priemerný osobný mzdový bod by bol 0,5. V skutočnosti sa ľuďom s podpiemernými platmi priemerný osobný mzdový bod o niečo zvyšuje, ľuďom s nadpriemernými zárobkami sa zase znižuje.


Podľa údajov Štatistického úradu SR priemerná mesačná mzda na Slovensku v treťom štvrťroku dosiahla 1 113 eur. V porovnaní s minulým rokom to predstavuje nárast o 4,2 percenta. V rovnakom pomere by sa preto mala zvýšiť aj aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je v tomto roku na úrovni 13,6361 eura. V budúcom roku sa preto dôchodky budú počítať s aktuálnou dôchodkovou hodnotou 14,2107 eura.

Ako sa to prejaví pri výpočte dôchodku?

Ak by niekto odpracoval 40 rokov, pričom by celý život poberal priemernú mzdu, získal by priemerný osobný mzdový bod na úrovni 1. V prípade, že by išiel do dôchodku v tomto roku, jeho penzia by sa počítala podľa vzorca: 40 x 1 x 13,6361. Mal by tak nárok na penziu 545,50 eura. K tejto sume je potrebné pripočítať ešte tohtoročnú valorizáciu vo výške 2,9 percenta. Tento penzista by tak v tomto roku dostával dôchodok vo výške 561,40 eura.

Ak by človek s rovnakým počtom odpracovaných rokov a mzdou odišiel do penzie až v budúcom roku, jeho dôchodok by sa vypočítal takto: 40 x 1 x 14,2107. Jeho penzia by tak dosiahla 568,50 eura. Po započítaní budúcoročnej valorizácie vo výške 2,6 percenta, by dostával mesačný dôchodok 583,30 eura. Vďaka nárastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty bude jeho dôchodok vyšší o 21,90 eura v porovnaní s tým, akú penziu by dostal v tomto roku.

Ak by koronakríza výraznejšie ovplyvnila platy a tie by medziročne klesli, podľa súčasných pravidiel by ľudia, ktorí pôjdu do penzie v budúcom roku, dostali nižšie dôchodky ako tí, ktorí odišli do dôchodku v tomto roku. Ešte v druhom štvrťroku to pritom vyzeralo, že platy v tomto roku neporastú. Kým vlani v druhom štvrťroku priemerné mzdy dosiahli 1 101 eur, v tomto roku to bolo len 1 088 eur. V treťom štvrťroku sa však platy medziročne zvýšili z 1 068 na 1 113 eur.