Nárok na rodičovský dôchodok by mohli zíkať aj rodičia vojakov, policajtov či hasičov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do parlamentu predložili Miloš Svrček a Jozef Lukáč (obaja z hnutia Sme rodina). Súčasné podmienky bonusu s rodičmi policajtov či vojakov totiž nepočítajú. Na dôchodok môžu prispievať len pracujúce deti, ktoré platia odvody do Sociálnej poisťovne. Ministerstvá obrany či vnútra majú vlastné fondy poistenia.


Poslanci sa vo svojom návrhu úpravy odvolávajú na fakt, že ústava v časti o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe nerozlišuje, či ide o platby v rámci systému sociálneho poistenia alebo systému výsluhového zabezpečenia. „Navrhuje sa právna úprava vzniku nároku na rodičovský dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení aj z titulu účasti dieťaťa poberateľa dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku na výsluhovom zabezpečení,“ píšu poslanci.

Ministerstvo práce pritom pôvodne počítalo s ich zapojením. „Dôchodkovým systémom príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktoré majú iné dôchodkové systémy, ako spravuje Sociálna poisťovňa, sme ponúkli zapojenie do poskytovania rodičovského bonusu. Oni to zatiaľ odmietli poskytovať z vlastného dôchodkového systému. Verím, že ich v budúcnosti presvedčíme, aby sa do toho zapojili,“ povedal v rozhovore pre Finsider minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).


Aj keby návrh nakoniec prešiel parlamentom, naďalej bude platiť, že nárok na rodičovský dôchodok sa vzťahuje len na rodičov detí, ktoré pracujú alebo platia odvody na Slovensku. Ak sú deti v zahraničí, nemôžu pracovať pre zdravotné problémy alebo zomreli, ich rodičia v penzii nárok na rodičovský dôchodok jednoducho nemajú.

Nárok na rodičovský dôchodok

Bonus má kompenzovať starostlivosť a investíciu do detí, ktoré sa už v súčasnosti prácou podieľajú na fungovaní štátu. Ženám sa zase majú vrátiť roky na materskej. Podľa návrhu by mali mať penzisti, ktorých deti pracujú ako policajti či hasiči, rovnaké podmienky ako dôchodcovia s deťmi pracujúcimi v súkromnom sektore. Inak povedané, systém by ich nemal vylučovať.

Výška bonusu a nárok sa bude počítať podľa platu, z ktorého vojaci, policajti či hasiči platia odvody v rámci svojich interných systémov. Podobne to platí pri bežných zamestnancoch, pri ktorých sa berie do úvahy dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni a výška ich mzdy. Pri živnostníkoch a samoplatcoch je to vymeriavací základ, z ktorého platia odvody.

nárok na rodičovský dôchodok
Nárok na rodičovský dôchodok by mohli získať aj rodičia vojakov, policajtov či hasičov. (Ilustračné foto: Polícia SR)

Rovnaká bude aj percentuálna výška rodičovského bonusu. Pracujúce dieťa bude prispievať zo svojej hrubej mzdy spred dvoch rokov 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému rodičovi. Rodičovský bonus nezvýši výšku odvodov a nebude mať vplyv ani na jeho budúci dôchodok. Bonus v skutočnosti zaplatí štát, mzdu dieťaťa používa len na jeho výpočet.

Bonus sa bude počítať maximálne z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine. Pre tento rok sa bude sledovať mzda v roku 2021, čo určuje maximálny bonus vo výške 262 eur ročne. Poslanci v tomto roku odhadujú mesačnú sumu rodičovského bonusu pre jedného rodiča od dieťaťa pracujúceho pre štát na úrovni 21,80 eura, o rok neskôr vo výške 23,70 eura, v roku 2025 na úrovni 26,10 eura a v roku 2026 v sume 28,10 eura.

Štát bude potrebovať peniaze navyše

Návrh poslancom si vyžiada peniaze navyše, keďže má priamy vplyv na rozpočet verejnej správy. Tento rok by schválený návrh stál zhruba 13 miliónov eur, o rok neskôr 14,1 milióna eur v roku 2025 zhruba 15,6 milióna eur a v roku 2026 približne 16,8 milióna eur. Poslanci navyše vo výpočtoch nemajú výdavky na výplatu rodičovského dôchodku príslušníkov Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu. „Tento vplyv predpokladáme v porovnaní s celkovým vplyvom za zanedbateľný,“ píšu v návrhu.

Popísané výdavky na rodičovský dôchodok majú byť vyplácané z rozpočtu Sociálnej poisťovne. „Navrhovaná právna úprava zakladá taktiež vplyvy na výdavky spojené s nastavením, resp. prepojením informačných systémov dotknutých inštitúcií verejnej správy,“ vysvetľujú navrhovatelia. Ministerstvo financií im vo svojom stanovisku pripomína, že rozpočet s peniazmi navyše nepočíta. Poslanci tak musia vymyslieť, odkiaľ sa potrebné financie budú čerpať.

Rodičovský bonus sa zatiaľ nevypláca ani dôchodcom, ktorí na to už majú nárok. Sociálna poisťovňa poberateľov dôchodku rozdelila na dve kategórie. Do prvej patria tí, čo už dôchodok poberajú. Bonus dostanú vyplatený naraz v jednej sume do 30. septembra tohto roka. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí o dôchodok žiadajú počas tohto roka podľa toho, kedy dovŕšia dôchodkový vek. Nárok na rodičovský dôchodok budú mať priznaný priebežne počas roka a vyplácaný má byť spolu s penziou.

Ak by prešiel návrh poslancov, rodičia policajtov, hasičov či vojakov by tento rok dostali rodičovský bonus naraz. Poslanci argumentujú administratívnou náročnosťou zavedenia rodičovského dôchodku a zmenami v informačných systémoch. Penzistom, ktorým vznikne nárok na bonus do konca júna tohto roka, musí o jeho vyplatení rozhodnúť Sociálna poisťovňa najneskôr do konca tohto roka.