Dôchodcovia by si mali v budúcom roku výrazne prilepšiť. Valorizácia dôchodkov v roku 2024 by totiž mala dosiahnuť úroveň 16,9 percenta. Počíta s tým parlamentom schválený rozpočet Sociálnej poisťovne. O koľko naozaj porastú dôchodky, bude závisieť od výšky inflácie. Skutočná výška valorizácie pre rok 2024 tak bude známa až na jeseň tohto roku. Okrem toho sa čaká na ďalší legislatívny proces, ktorý by mal valorizačný mechanizmus úplne zmeniť. Návrh ministerstva práce prešiel pripomienkovým konaním už vlani v polovici novembra.


Kým v súčasnosti sa penzie zvyšujú podľa dôchodcovskej inflácie za prvých šesť mesiacov roka, po novom by sa malo brať do úvahy prvých deväť mesiacov. V budúcnosti by vďaka tomu tento systém mohol zabrániť tomu, že zdražovanie v obchodoch bude vyššie ako zvyšovanie dôchodkov, ktoré má infláciu dorovnávať. Návrh už bol síce vyhodnotený, no ešte sa musí dostať na rokovanie vlády a hlasovanie parlamentu.

Ministerstvo práce pre Finsider uviedlo, že podľa jeho plánovaných legislatívnych úloh sa návrh zákona dostane na rokovanie vlády vo februári tohto roka.

Valorizácia dôchodkov v roku 2024


Sociálna poisťovňa by mala v tomto roku hospodáriť so sumou 11,9 miliardy eur. Už tradične počíta s tým, že jej hospodárenie bude najbližšie tri roky ovplyvňovať deficitné nemocenské a starobné dôchodkové poistenie. Podľa legislatívy si môže peniaze z mínusových fondov vybrať kompenzovať z rezervného fondu solidarity a aj z vnútorných zdrojov. Okrem výdavkov či príjmov sa v rozpočte počíta aj s valorizáciou dôchodkov.

Penzie vždy v januári rastú o takzvanú dôchodcovskú infláciu za prvých šesť mesiacov predchádzajúceho roka. Tento parameter ukazuje, ako za prvý polrok vzrástli náklady v domácnostiach dôchodcov podľa ich nákupného správania. Kým v januári tohto roka sa penzie zvyšovali o 11,8 percenta, valorizácia dôchodkov v roku 2024 má podľa prognóz dosiahnuť úroveň 16,9 percenta. Sociálna poisťovňa bude na to potrebovať takmer 1,7 miliardy eur.

Penzia každého dôchodcu sa potom zvýši podľa toho, v akej výške ju poberá. Ak sa predpoklad Sociálnej poisťovne splní, tak napríklad pri dôchodku 467 eur bude rast predstavovať takmer 79 eur. Od budúceho roka bude tento dôchodca poberať vyše 545 eur. Keď je dôchodok na úrovni napríklad 700 eur mesačne, prilepší si o viac ako 118 eur. Po novom tak bude penzista poberať vyše 818 eur mesačne.

Zvyšovanie dôchodkov v roku 2024 (prognóza)

Výška dôchodku v roku 2023Valorizácia dôchodkov v roku 2024Dôchodok v roku 2024
225 €o 38,03 €263,03 €
335 €o 56,62 €391,62 €
450 €o 76,05 €526,05 €
560 €o 94,64 €654,64 €
670 €o 113,23 €783,23 €
780 €o 131,82 €911,82 €
900 €o 152,10 €1 052,10 €
980 €o 165,62 €1 145,62 €
1 000 €o 169 €1 169 €
Výpočet redakcie Finsider (Valorizácia dôchodkov v roku 2024)

Valorizácia dôchodkov v roku 2024
Valorizácia dôchodkov v roku 2024 by podľa prognóz mala dosiahnuť úroveň 16,9 percenta. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Zmena systému

Okrem výraznejšej valorizácie sa čaká aj na zmenu jej mechanizmu. Podľa ministerstva práce by mal nový valorizačný mechanizmus po novom zohľadňovať aktuálnejšie údaje o raste spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. „Cieľom predĺženia sledovaného obdobia je pretaviť do valorizačného mechanizmu čo možno najpresnejší údaj o medziročnej zmene spotrebiteľských cien, ktorý najlepšie vystihne zmeny v spotrebiteľských cenách tovarov a služieb za prechádzajúci kalendárny rok,“ píše ministerstvo v návrhu.

Dôvodom je najmä poučenie z vlaňajšieho roka, kedy rekordne stúpla inflácia. To na jednej strane penzistom zabezpečilo štedrú valorizáciu, ale na pokrytie inflácie to nestačilo. Dôchodky totiž od januára tohto roka síce stúpli o 11,8 percenta, ale úroveň inflácie za celý je 12,8 percenta. Ešte menej mali dôchodcovia na začiatku predminulého roka, kedy sa im zvyšovali dôchodky len o 1,3 percenta. Prestal tiež platiť mechanizmus pevnej sumy, ktorá garantovala vyšší rast dôchodku v časoch nízkej inflácie.

Zmena valorizácie dôchodkov by mala podobnej situácii v budúcnosti zabrániť. Návrhom zákona sa predĺži aktuálne obdobie o tri mesiace. Namiesto dôchodcovskej inflácie za január až jún bude dôležitý údaj za január až september. Keby to platilo už vlani, penzie by sa od januára zvyšovali o 12,9 percenta. Predbehla by tak aj celoročnú úroveň inflácie. Kým podľa súčasných pravidiel sa penzia na úrovni 400 eur od januára zvýšila o 47,20 eura, podľa návrhu by rástla takmer 52 eur.

Ministerstvo práce už návrh z pripomienkovania aj vyhodnotilo. Objavilo sa v ňom 74 pripomienok, z toho desať bolo podľa hodnotenia zásadných. K valorizácii malo najvážnejšiu pripomienku ministerstvo financií, podľa ktorého predĺženie obdobia prispeje k zosúladeniu valorizácie dôchodkov a dôchodcovskej inflácie v danom roku len v limitovanej miere. Navyše, pracovalo by sa len s odhadom dôchodcovskej inflácie. Štatistici ju totiž budú musieť zverejňovať najneskôr do konca októbra. V tom čase je podľa ministerstva známa inflácia len za prvých sedem mesiacov.

„Žiadame prehodnotiť rozhodujúce obdobie pre valorizáciu dôchodkových dávok a úrazových dávok tak, aby umožnilo korektné zapracovanie výdavkov na dôchodkové dávky a úrazové dávky do návrhu rozpočtu verejnej správy,“ napísalo ministerstvo v pripomienke.