Dôchodcovia si od januára budúceho roka prilepšia. Dôvodom je dôchodková valorizácia 2023, ktorá bude vyššia ako v minulých rokoch. Penzie porastú o takzvanú dôchodcovskú infláciu za prvých šesť mesiacov tohto roka, ktorá dosiahla úroveň 11,8 percenta. To, o koľko teda penzia porastie, záleží od jej výšky. Nie všetci dôchodcovia ale budú od januára dostávať vyššie penzie. Portál Finsider preto pripravil veľký prehľad o tom, ako sa zvýšia dôchodky, kto nedostane nič a ilustračné príklady.

Ktoré dôchodky sa zvýšia, kedy a ako?


Dôchodky sa pravidelne zvyšujú vždy na začiatku kalendárneho roka. Penzie porastú o takzvanú dôchodcovskú infláciu za prvých šesť mesiacov tohto roka, ktorá podľa Štatistického úradu dosiahla úroveň 11,8 percenta. Tento parameter ukazuje, ako za prvý polrok vzrástli náklady v domácnostiach dôchodcov podľa ich nákupného správania. O rovnaké percento sa v januári budúceho roka zvýšia všetky dôchodkové dávky. Každý dôchodca si tak vie januárový rast vypočítať v podstate sám.

  • Vypočítajte si, ako sa zvýši váš dôchodok na kalkulačke portálu Finsider (kliknite na odkaz).

Keď dôchodca poberá napríklad 325 eur mesačne, od budúceho roka si prilepší o takmer 39 eur. Od januára teda bude mesačne dostávať vyše 363 eur. V zásade platí, že čím vyššia je penzia, tým razantnejšia je aj valorizácia. Napríklad pri dôchodku 467 eur bude rast predstavovať niečo málo cez 55 eur. Od budúceho roka bude tento dôchodca poberať vyše 522 eur. Keď je dôchodok na úrovni napríklad 708 eur mesačne, prilepší si o viac ako 83 eur. Po novom bude poberať 791,60 eur.

Príklad č. 1:

  • Dôchodok: 325 €
  • Valorizácia: 38,40 € (o 11,8 %)
  • Výška dôchodku od januára: 363,40 €

Príklad č. 2:

  • Dôchodok: 467 €
  • Valorizácia: 55,20 € (o 11,8 %)
  • Výška dôchodku od januára: 522,20 €

Príklad č. 3:

  • Dôchodok: 708 €
  • Valorizácia: 83,60 € (o 11,8 %)
  • Výška dôchodku od januára: 791,60 €

Valorizujú sa starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Nikto o valorizáciu nemusí žiadať, rast dôchodkov prebehne automaticky k 1. januáru budúceho roka. Sociálna poisťovňa bude dôchodcov o ich individuálnom zvýšení informovať a potom dávku vyplatí v jej novej výške v januárovom termíne, čo je zároveň aj nevýhodou valorizácie. Uplatňuje sa tak v podstate s ročným oneskorením. Ministerstvo práce ale pripravuje zmenu tohto mechanizmu.

Valorizácia 2023
Ilustračné foto: Pixabay

Kto nebude mať vyššiu penziu a prečo?

Každoročná valorizácia nemusí zvýšiť penziu každému. Týka sa to ľudí, ktorí majú nárok na minimálny dôchodok. Napríklad ak niekto 30 rokov pracoval, ale jeho zásluhová dôchodková dávky by bola len 280 eur, štát mu vypláca minimálny dôchodok vo výške 334,30 eura mesačne. Sociálna poisťovňa ale bude v januári valorizovať jeho zásluhový dôchodok a nie minimálny. Keďže po valorizácii pôvodná suma dôchodku stúpne len na približne 313 eur mesačne, neprekročí garantovanú minimálnu penziu. Jeho dôchodok sa tak od januára nezvýši a aj naďalej bude poberať 334,30 eura mesačne.

No ak by prišlo k situácii, že valorizovaný dôchodok bude vyšší ako ten minimálny, dôchodca bude dostávať svoj zásluhový dôchodok zvýšený o valorizačnú sumu. Napríklad ak niekto 30 rokov pracoval, ale jeho zásluhová penzia by bola len 320 eur, štát mu vypláca minimálny dôchodok. Po valorizácii ale jeho zásluhová dôchodková dávka stúpne na úroveň takmer 358 eur mesačne. Od januára tak už nebude poberať minimálny dôchodok.

Najnižšie penzie sú zmrazené už druhý rok po zmene bývalej vládnej koalície, ktorá ich rast naviazala na priemernú mzdu. Rezort práce preto ale už počíta s tým, že minimálne penzie opäť rozmrazí. Vládna koalícia sa pri ich zmrazení dohodla, že sa k úprave vráti, keď 136 percent životného minima preskočí jej aktuálnu výšku. Rezort práce už v predbežnej informácii o legislatívnom procese avizuje, že sa chystá minimálne dôchodky rozmraziť.

Výška dôchodku v roku 2022Suma zvýšenia (valorizácia 2023)Dôchodok v roku 2023
200 €o 23,60 €223,60 €
300 €o 35,50 €335,50 €
400 €o 47,20 €447,20 €
500 €o 59 €559 €
600 €o 70,90 €670,90 €
700 €o 82,60 €782,60 €
800 €o 94,40 €894,40 €
900 €o 106,20 €1 006,20 €
1 000 €o 118 €1 118 €
Výpočet redakcie Finsider (valorizácia 2023)

Ako rástli dôchodky v minulých rokoch?

Januárové zvýšenie dôchodkov bude štedrejšie ako v tomto roku. Dôchodcom sa na začiatku roka 2022 zvyšovali dôchodky o 1,3 percenta. Prestal totiž platiť aj mechanizmus výhodnejšej sumy. Systém bol totiž nastavený tak, že sa dôchodky valorizovali buď klasicky o rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, alebo o pevne určenú sumu. Pevná sumu predstavovala dve percentá z priemernej mesačnej sumy z tej dôchodkovej dávky, ktorú penzista poberá.

Keď ešte fungoval starý systém, vždy sa použil ten parameter na zvýšenie penzie, ktorý bol pre dôchodcu výhodnejší. Keby sa stalo, že sa mu penzia po valorizácii s infláciou zvýšila menej ako o pevnú sumu, použil sa zákonom garantovaný rast. Penzistom tak štát zaručoval, že aj keby inflácia rástla pomalším tempom tak, ako to bolo v minulých rokoch, ich dávka sa na začiatku roka zvýši vždy aspoň o dve percentá z priemerného dôchodku.

Valorizácia 2023 (tabuľka)

Redakcia portálu Finsider.sk pripravila prehľadné tabuľky o tom, ako bude vyzerať valorizácia dôchodkov v roku 2023 podľa výšky dôchodku. Ak chcete zistiť, ako sa vám od januára zvýši penzia, kliknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje hranicu sumy vášho dôchodku. Každá tabuľka potom obsahuje údaj o aktuálnej výške penzie, ako sa bude valorizovať a aká bude výsledná výška dôchodku od 1. januára 2023.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: