Všeobecný vymeriavací základ za rok 2021 dosiahol úroveň 14 532 eur. Sociálna poisťovňa ho využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie.


Používa sa napríklad pri určení poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených živnostníkov a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2023. Poisťovňa ho využije aj pri výpočte dôchodkových, nemocenských, úrazových či garančných dávok a dávok v nezamestnanosti.

Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu. Jeho hodnota sa určí ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za rok 2021 a čísla 12.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: