Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) aj živnostníkov čakajú vyššie povinné výdavky. Už tradične im od januára budúceho roka stúpnu minimálne odvody. Do zdravotnej a Sociálnej poisťovne budú mesačne spolu posielať najmenej 267,09 eura. Je to takmer o desať eur viac, ako platia v súčasnosti.

Každoročná zmena sa navyše týka väčšiny z nich, keďže najnižšie platby za poistenie posiela vyše 80 percent živnostníkov. Ich podiel spravidla každoročne stúpa. Výška odvodov sa totiž počíta z ročného príjmu. Ten si ale živnostníci v daňovom priznaní často optimalizujú.

Minimálne odvody 2022

Najnižšie sociálne a zdravotné odvody od januára stúpnu z pôvodných 257,43 eura na 267,09 eura mesačne. Živnostníci tak budú poisťovniam posielať viac o 9,66 eura mesačne. Sumu nezvyšuje vláda, ale automatický mechanizmus v legislatíve. S priemernou mesačnou mzdou v krajine totiž rastie aj minimálny mesačný vymeriavací základ.

Suma vymeriavacieho základu tvorí polovicu z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto prípade sa bude počítať z priemerného zárobku za rok 2020, ktorý dosiahol 1 133 eur mesačne. Oproti roku pred ním stúpla o 3,8 percenta. Minimálny vymeriavací základ tak bude od januára rásť z pôvodných 546 eur na 566,50 eura mesačne.

Spolu s minimálnym vymeriavacím základom stúpne aj maximálny. Ten však platí len pri sociálnom poistení, pri zdravotných odvodoch bol v minulosti zrušený. Maximálny vymeriavací základ je v podstate hranica na platenie poistného. Od januára stúpne zo súčasných 7 644 eur na 7 931 eur mesačne. Počíta sa ako sedemnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Koľko pôjde do Sociálnej poisťovne (minimálne odvody 2022)

Z minimálneho vymeriavacieho základu potom väčšina samostatne zárobkovo činných osôb platí povinné odvody. V rámci sociálnych sa platí sadzba 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na dôchodkové starobné poistenie, šesť percent ide na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 percenta putuje do rezervného fondu. Platby do Sociálnej poisťovne tak stúpnu zo súčasných 180,99 eura na 187,78 eura mesačne.

Sadzby poistného (Sociálna poisťovňa)

 • Nemocenské poistenie: 4,4 %
 • Dôchodkové starobné poistenie: 18 %
 • Dôchodkové invalidné poistenie: 6 %
 • Rezervný fond: 4,75 %
Minimálne odvody 2022

Vyššie platby na zdravotné poistenie (minimálne odvody 2022)

Keďže sa minimálny mesačný vymeriavací základ od januára zvýši o 20,50 eura, živnostníkom stúpnu odvody aj do zdravotnej poisťovne. Sadzba mesačných platieb je 14 percent z vymeriavacieho základu. Zdravotné odvody SZČO či živnostníkov so zdravotným postihnutím sú polovičné.

Minimálne klasické preddavky na zdravotné poistenie tak v budúcom roku celkovo vzrastú z pôvodných 76,44 eura na 79,31 eura mesačne. Podnikatelia so zdravotným postihnutím budú platiť 38,22 eura mesačne, čo je polovica klasických odvodov.

Sadzby poistného (zdravotná poisťovňa)

 • Zdravotné odvody: 14 %
 • Zdravotné odvody pre osoby so zdravotným postihnutím: 7 %

Minimálne odvody 2022 vs. 2021 (tabuľka)

RokMinimálne sociálne odvody (€)Minimálne zdravotné odvody (€)Minimálne odvody spolu (€)
2021180,9976,44 (38,22)257,43
2022187,7879,31 (39,65)267,09
Zvýšia sa o:6,792,87 (1,43)9,66 (8,22)

Ako si vypočítať odvody

Keď si niekto otvorí živnosť, prvý rok platí len minimálne zdravotné poistenie. Povinné sociálne odvody začína platiť až potom, ako podá svoje prvé daňové priznanie z podnikania. O ich výške a začiatku platenia ho informuje vždy Sociálna poisťovňa.

O tom, či ich po roku podnikania bude musieť platiť, tiež rozhoduje to, koľko peňazí živnostník v hrubom zarobil. Hranica pre platenie odvodov sa každý rok spravidla zvyšuje. Napríklad ak začínajúci živnostník za tento rok nezarobí aspoň 6 798 eur, ani v budúcom roku ešte nebude musieť platiť povinné odvody.

Aj o samotnej výške mesačného poistného rozhoduje hrubý príjem. Vymeriavací základ totiž poisťovne počítajú sčítaním čiastkového základu dane a zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov. Ich súčet sa potom delí koeficientom 1,486.

Výsledok sa však ešte delí číslom 12, teda počtom kalendárnych mesiacov v roku. Ak niekto nezačal podnikať hneď od januára, pri výpočte mesačného vymeriavacieho základu na platenie zdravotných odvodov výsledok vydelí počtom mesiacov, počas ktorých mal živnosť otvorenú.

Príklad na výpočet odvodov:

 • Živnostník podnikal celý rok 2021.
 • Jeho čiastkový základ dane bude vo výške 10-tisíc eur.
 • Za zdravotné poistenie zaplatil celkovo 917 eur a za sociálne 2 171 eur.
 • Mesačný vymeriavací základ = 10 000 + 917 + 2 171 = 13 088 / 1,486 = 8 807,54 / 12 = 733,96 eura
 • Sociálne odvody: 243,30 eura mesačne (33,15 %)
 • Zdravotné odvody: 102,75 eura mesačne (14 %)

Ak živnostník podá daňové priznanie za tento rok v riadnom termíne do konca marca, od júla 2022 bude platiť sociálne odvody vo výške 243,30 eura mesačne. Do zdravotnej poisťovne by mal od januára budúceho roka posielať 102,75 eura mesačne. Ak bude posielať len minimálne odvody, zdravotná poisťovňa mu v ročnom zúčtovaní bude účtovať nedoplatok.

V zásade tiež platí, že ak zdravotná a Sociálna poisťovňa živnostníkovi vypočíta mesačný vymeriavací základ nižší ako je ten minimálny, bude platiť najnižšie odvody. A naopak, ak bude pri sociálnych odvodoch mesačný vymeriavací základ vyšší ako maximálny, živnostník bude platiť len maximálne odvody. Pri zdravotných odvodoch však strop na poistné nie je stanovený.