Priemerná mzda na Slovensku v druhom štvrťroku dosiahla 1 202 eur. Predstavuje to medziročný nárast o 10,5 percenta. Mzdy tak rástli najrýchlejšie za posledných 16 a pol roka. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Vyšší nárast platov bol na Slovensku naposledy v druhom štvrťroku 2004. „Rast miezd ťahal najmä priemysel, zdravotníctvo a sociálna pomoc. Vysoký medziročný rast je tiež dôsledkom skutočnosti, že v rovnakom období minulého roka (v 2. štvrťroku 2020) priemerné zárobky prvýkrát v ére SR klesli (o 1,2 %),“ povedala hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

 • Vypočítajte si vašu čistú mzdu aj na našej kalkulačke TU.
 • Priemerná mzda výrazne vzrástla. Prvýkrát prekročila hranicu 1 200 eur

  V porovnaní s druhým štvrťrokom 2019, teda s obdobím spred pandémie, stúpla priemerná mzda o 101 eur, čo predstavuje nárast o 9,2 percenta.

  Najviac rástli platy v ubytovacích a stravovacích službách

  Napriek vysokej inflácii rástla aj reálna mzda. Tá medziročne poskočila o 8,1 percenta. Znamená to, že človek, ktorý zarába priemernú mzdu, si za ňu môže kúpiť o 8,1 percenta viac tovarov a služieb ako pred rokom.

  Podľa Štatistického úradu rast nominálnej mzdy medziročne zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva. Vo všetkých boli platy takisto vyššie ako pred pandémiou. „V odvetviach, v ktorých pracuje najviac ľudí, sa dosiahli vysoké medziročné prírastky v priemysle o 13,5 % a v oblasti obchodu o 12 %, čo bolo výrazne viac aj ako v rovnakom období pred dvoma rokmi, teda pred pandémiou,“ tvrdí J. Morháčová.

  Relatívne najrýchlejšie stúpli platy v ubytovacích a stravovacích službách. Zamestnanci si tu polepšili o 20,7 percenta. Išlo však len o dorovnanie minuloročného prepadu. Priemerná mzda sa tak v tomto odvetví dostala približne na úroveň, na ktorej bola pred pandémiou.

  Najvyššia priemerná mzda je naďalej v Bratislave

  Napriek vysokému nárastu patria mzdy v ubytovacích a stravovacích službách medzi najnižšie. Aktuálne dosahujú 664 eur, čo je 55 percent z priemernej mzdy.

  Priemerná mesačná mzda v jednotlivých odvetviach hospodárstva v 2. štvrťroku 2021

  OdvetviePriemerná mzda
       Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov933
          z toho  poľnohospodárstvo919
       Priemysel 1 297
          ťažba a dobývanie1 332
          priemyselná výroba1 273
          dodávka elektriny, plynu a pary2 129
          dodávka vody1 138
       Stavebníctvo809
       Veľkoobchod a maloobchod; oprava motor. vozidiel1 129
       Doprava a skladovanie1 108
       Ubytovacie a stravovacie služby664
       Informácie a komunikácia2 097
       Finančné a poisťovacie činnosti2 192
       Činnosti v oblasti nehnuteľností1 135
       Odborné, vedecké a technické činnosti1 283
       Administratívne služby934
       Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 704
       Vzdelávanie1 131
       Zdravotníctvo a sociálna pomoc1 363
       Umenie, zábava a rekreácia 949
       Ostatné činnosti 732
  Zdroj: Štatistický úrad SR

  V porovnaní s obdobím pred koronakrízou si najviac polepšili zamestnanci, ktorí pracujú v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Ich mzda za dva roky stúpla o 23 percent.

  Spomedzi regiónov si najnižší prírastok pripísali pracujúci v Bratislavskom kraji. Kým v ostatných regiónoch rast platov prekonal 10 percent, v Bratislave dosiahol rast 7,4 percenta. Aj napriek tomu si Bratislavský kraj drží s náskokom prvenstvo vo výške platov, keďže priemerná mzda tu dosahuje 1 467 eur. Za Bratislavou nasleduje Košický kraj s priemernou mzdou 1 152 eur. Naopak na opačnom konci rebríčka je Prešovský kraj s priemernou mzdou 933 eur.