Priemerná mzda na Slovensku v druhom štvrťroku dosiahla 1 202 eur. Predstavuje to medziročný nárast o 10,5 percenta. Mzdy tak rástli najrýchlejšie za posledných 16 a pol roka. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Vyšší nárast platov bol na Slovensku naposledy v druhom štvrťroku 2004. „Rast miezd ťahal najmä priemysel, zdravotníctvo a sociálna pomoc. Vysoký medziročný rast je tiež dôsledkom skutočnosti, že v rovnakom období minulého roka (v 2. štvrťroku 2020) priemerné zárobky prvýkrát v ére SR klesli (o 1,2 %),“ povedala hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

V porovnaní s druhým štvrťrokom 2019, teda s obdobím spred pandémie, stúpla priemerná mzda o 101 eur, čo predstavuje nárast o 9,2 percenta.

Najviac rástli platy v ubytovacích a stravovacích službách

Napriek vysokej inflácii rástla aj reálna mzda. Tá medziročne poskočila o 8,1 percenta. Znamená to, že človek, ktorý zarába priemernú mzdu, si za ňu môže kúpiť o 8,1 percenta viac tovarov a služieb ako pred rokom.

Podľa Štatistického úradu rast nominálnej mzdy medziročne zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva. Vo všetkých boli platy takisto vyššie ako pred pandémiou. „V odvetviach, v ktorých pracuje najviac ľudí, sa dosiahli vysoké medziročné prírastky v priemysle o 13,5 % a v oblasti obchodu o 12 %, čo bolo výrazne viac aj ako v rovnakom období pred dvoma rokmi, teda pred pandémiou,“ tvrdí J. Morháčová.

Relatívne najrýchlejšie stúpli platy v ubytovacích a stravovacích službách. Zamestnanci si tu polepšili o 20,7 percenta. Išlo však len o dorovnanie minuloročného prepadu. Priemerná mzda sa tak v tomto odvetví dostala približne na úroveň, na ktorej bola pred pandémiou.

Najvyššia priemerná mzda je naďalej v Bratislave

Napriek vysokému nárastu patria mzdy v ubytovacích a stravovacích službách medzi najnižšie. Aktuálne dosahujú 664 eur, čo je 55 percent z priemernej mzdy.

Priemerná mesačná mzda v jednotlivých odvetviach hospodárstva v 2. štvrťroku 2021

OdvetviePriemerná mzda
     Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov933
        z toho  poľnohospodárstvo919
     Priemysel 1 297
        ťažba a dobývanie1 332
        priemyselná výroba1 273
        dodávka elektriny, plynu a pary2 129
        dodávka vody1 138
     Stavebníctvo809
     Veľkoobchod a maloobchod; oprava motor. vozidiel1 129
     Doprava a skladovanie1 108
     Ubytovacie a stravovacie služby664
     Informácie a komunikácia2 097
     Finančné a poisťovacie činnosti2 192
     Činnosti v oblasti nehnuteľností1 135
     Odborné, vedecké a technické činnosti1 283
     Administratívne služby934
     Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 704
     Vzdelávanie1 131
     Zdravotníctvo a sociálna pomoc1 363
     Umenie, zábava a rekreácia 949
     Ostatné činnosti 732
Zdroj: Štatistický úrad SR

V porovnaní s obdobím pred koronakrízou si najviac polepšili zamestnanci, ktorí pracujú v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Ich mzda za dva roky stúpla o 23 percent.

Spomedzi regiónov si najnižší prírastok pripísali pracujúci v Bratislavskom kraji. Kým v ostatných regiónoch rast platov prekonal 10 percent, v Bratislave dosiahol rast 7,4 percenta. Aj napriek tomu si Bratislavský kraj drží s náskokom prvenstvo vo výške platov, keďže priemerná mzda tu dosahuje 1 467 eur. Za Bratislavou nasleduje Košický kraj s priemernou mzdou 1 152 eur. Naopak na opačnom konci rebríčka je Prešovský kraj s priemernou mzdou 933 eur.