V prvom štvrťroku tohto roku dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca na Slovensku 1 124 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku to predstavuje nárast o 38 eur. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Napriek tomu, že priemerná mzda rástla, dynamikarastu sa spomalila. V prvom štvrťroku minulého roku vzrástla priemerná mzda medziročne o 6,2 percenta. Teraz to bolo o 3,5 percenta.

Mzdy však nerástli vo všetkých odvetviach. „Celkovo z 19 sledovaných odvetví hospodárstva až 13 zaznamenalo medziročný rast priemernej mzdy, ale 6 odvetví vykázalo medziročný pokles miezd. Relatívne najrýchlejšie vzrástli zárobky v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 14,5 %) a v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 10,4 %). Vyšší rast ako je celoslovenský priemer, zaznamenali tiež mzdy v stavebníctve, priemyselnej výrobe, dodávke vody, a aj v informáciách a komunikácii. Naopak, najväčší pokles bol v dodávke elektriny a plynu (o 4,3 %) a v ubytovacích a stravovacích službách (o 3,2 %),“ uviedol Štatistický úrad.