Aj keď finanční agenti nepotrebujú na svoju činnosť živnosť, keďže ide o slobodné povolanie, pri daniach a odvodoch majú rovnaké povinnosti ako živnostníci. Sprostredkovatelia musia podávať daňové priznanie, platiť daň z príjmu ale aj odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

Keďže od januára sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého platí odvody väčšina živnostníkov, viac budú musieť zaplatiť aj sprostredkovatelia. Kým v tomto roku je minimálny vymeriavací základ na úrovni 506,50 eura, v budúcom roku to bude 546 eur.

Odvody v novej výške zaplatia sprostredkovatelia prvýkrát vo februári

Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne preto vzrastú z tohtoročných 70,91 eura na 76,44 eura. Od januára navyše začnú všetci živnostníci platiť zdravotné odvody podľa príjmu v roku 2019. Doteraz ho platili podľa zárobku z roku 2018. Koľko budú v budúcom roku sprostredkovatelia platiť na zdravotnom poistení, im zdravotná poisťovňa oznámila spolu s výsledkom ročného zúčtovania.

Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne v budúcom roku dosiahnu 180,99 eura. Tento rok je to 167,89 eura. Každý kto dnes platí menej ako 180,99 eura, musí v budúcom roku začať platiť túto sumu.

Sprostredkovatelia, ktorí dnes platia odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, zaplatia prvýkrát vyššiu sumu začiatkom februára. Poistné za január 2021 treba zaplatiť najneskôr do pondelka 8. februára. Začiatkom januára zaplatia živnostníci odvody ešte v pôvodnej výške, keďže ide o poistné za december tohto roku.

Nahor však pôjdu aj najvyššie možné odvody. Maximálny vymeriavací základ v roku 2021 dosiahne 7 644 eur. Z toho vypočítané odvody do Sociálnej poisťovne dosahujú 2 533,98 eura. V prípade zdravotného poistenia nie je určená maximálna výška odvodov, ale živnostník platí z celého svojho príjmu.

Komu vznikne a komu zanikne povinné poistenie

Kým tradične sa odvody do Sociálnej poisťovne upravujú na základe príjmu od 1. júla a živnostníkom, ktorí si odložili daňové priznanie od 1. októbra, pre pandémiu koronavírusu sa tento termín v tomto roku posunul. Kto podal daňové priznanie za rok 2019 do konca marca, tomu sa odvody zmenili ako vždy od 1. júla. Sprostredkovatelia, ktorí si termín na priznanie daní posunuli, stále platia odvody na základe svojho zárobku v roku 2018. Zmení sa to až od 1. februára 2021.

Od tohto termínu sa nielen prepočítajú odvody živnostníkom na základe ich príjmu v roku 2019, ale tým sprostredkovateľom, ktorí začali svoju činnosť v roku 2019 môže vzniknúť povinné dôchodkové a nemocenské poistenie. Povinne poistení budú totiž od 1. februára všetci živnostníci, ktorí v roku 2019 mali príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 078 eur.

Naopak, ak niekto v súčasnosti platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne, mal predĺžený termín na podanie daňového priznania a v roku 2019 nezarobil viac ako 6 078 eur, od 1. februára mu povinné poistenie zanikne.

Pri zdravotnom poistení musia živnostníci platiť odvody od okamihu, v ktorom začnú podnikať. A to aj v prípade, že je ich zárobok nízky.

(Inzercia)