Dôchodková hodnota bude od 1. januára do 31. decembra 2022 na úrovni 15,1300 eura. Upozornila na to Sociálna poisťovňa. Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodku sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu.

  • Vypočítajte si, ako sa vám zvýši dôchodok v roku 2022. Kliknite na odkaz TU.

Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v budúcom roku, použije sa dôchodková hodnota 15,1300 eura. Dôchodková hodnota na rok 2022 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy na Slovensku za tretí štvrťrok 2021 a priemernej mzdy za tretí štvrťrok 2020.

Ako to môže ovplyvniť dôchodok? Napríklad ak by v tomto roku odchádzal do starobného dôchodku človek, ktorý celý život poberal priemernú mzdu a odpracoval by 40 rokov, aj s tohtoročnou valorizáciou by mu vyšiel dôchodok 583,30 eura. Ak by išiel do penzie až v roku 2022, jeho dôchodok by sa už počítal s novou aktuálnou dôchodkovou hodnotou a spolu s valorizáciou by dosiahol úroveň 613,20 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: