Počas roku koronakrízy vyplatila Sociálna poisťovňa vyše 1,3 milióna rôznych pandemických dávok. Ich celková výška dosiahla 314 miliónov eur.


„Sociálna poisťovňa v období od 1. apríla 2020 do konca marca 2021 poskytla svojim poistencom takmer 600 tisíc pandemických dávok nemocenské (597 598) a ďalších viac ako 600 tisíc dávok pandemické ošetrovné (605 021). Priemerná výška pandemického nemocenského za toto obdobie predstavovala 191,94 eura mesačne a Sociálna poisťovňa na tieto dávky vynaložila takmer 115 mil. eur. Vyššie náklady predstavovali výdavky na pandemické ošetrovné – priemerná mesačná výška dávky bola 276,97 eura a celkové výdavky presiahli hranicu 167,5 mil. eur,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa vyplatila vyše 91-tisíc dávok v nezamestnanosti v predĺženom období za viac ako 32 miliónov eur, pričom ich priemerná výška predstavovala 353,69 eura. Okrem toho poskytla aj 8 700 covid úrazových príplatkov v priemernej výške 161,27 eura a celkovej hodnote 1,4 milióna eur.