Štát vlani vybral na dani z poistenia 76,3 milióna eur. Je to o desať miliónov eur viac ako v roku 2019. Informácie o výška odvodov na základe údajov z Finančnej správy zverejnila spoločnosť EFIBA, ktorá organizuje vzdelávacie podujatia SIBAF.

Poisťovne musia platiť osempercentnú daň z poistenia od roku 2019 zo všetkých zmlúv neživotného poistenia okrem povinného zmluvného poistenia. Táto daň nahradila odvod v rovnakej výške, ktorý poisťovne platili v rokoch 2017 a 2018. Základný rozdiel je v tom, že kým odvod sa vzťahoval len na zmluvy uzatvorené od roku 2017, daň musia platiť aj zo starších zmlúv. Z PZP musia už dlhšie platiť osempercentný odvod, ktorý smeruje na účet ministerstva vnútra.

Z údajov spoločnosti EFIBA vyplýva, že vlani poisťovne vybrali na neživotnom poistení bez PZP vrátane dane spolu 1,03 miliardy eur. Po odpočítaní dane to bolo 953,8 milióna eur. Podľa predbežných údajov Slovenskej asociácie poisťovní pritom v prípade PZP poisťovne na Slovensku vykázali predpísané poistné vo výške 360 miliónov eur. V tejto sume je zahrnutý aj odvod z poistenia.

Štatistika ukazuje význam automobilov pre poisťovne

Podrobné údaje o tom, z ktorého druhu poistenia odviedli poisťovne akú sumu na daniach, vyplýva, aké dôležité sú pre ne automobily. Za poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkov s výnimkou koľajových vozidiel vlani poisťovne vybrali od klientov bez dane 397,4 milióna eur. Daň predstavovala ďalších 31,8 milióna. Celkovo tak motoristi vlani na poistnom zaplatili 789,2 milióna eur (PZP spolu s ostatným poistením).

Za autami pri neživotnom poistení nasleduje poistenie majetku fyzických a právnických osôb. Poistné tú vlani dosiahlo 350,3 milióna eur bez dane (Pozn.: v tabuľke ide o súčet riadkov 8 a 9). Daň predstavovala ďalších 28 miliónov eur.

Pre poisťovne sú najdôležitejšie autá. Motoristi na poistkách zaplatili 789 miliónov eur