Sociálna poisťovňa začala vyplácať 13. dôchodok a v utorok (2. november) ho dostanú prví dôchodcovia. Ide o poberateľov starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, ako aj o poberateľov všetkých pozostalostných dôchodkov. Spolu 13. dôchodok dostane približne 1,4 milióna dôchodcov. Informovala o tom hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Maximálna suma 13. dôchodku predstavuje 300 eur. Dostanú ju tí poberatelia dôchodku, ktorých penzia mesačne nepresahuje 218,06 eura. Najnižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostanú poberatelia dôchodkov, ktorí poberajú penziu vyššiu ako 912,50 eur mesačne.

Tým, ktorí majú dôchodok v rozpätí od 218,07 do 912,50 eura mesačne, sa bude 13. dôchodok znižovať až do sumy 50,01 eura. Podobne ako v minulosti, aj v tomto roku platí podmienka, že 13. dôchodok dostane ten, kto má nárok na výplatu dôchodku v novembri 2021.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: