Minimálne 50 eur a najviac 300 eur. V tomto rozmedzí sa bude pohybovať 13. dôchodok 2021. Dostanú ho všetci penzisti. Na rozdiel od minulého roka sa však bude vyplácať už v novembri spolu s klasickými penziami. V minulosti sa posielal o mesiac neskôr.


Najmenšiu sumu dostanú už tradične ľudia, ktorí poberajú nadštandardný dôchodok. Naopak ľuďom s dôchodkom pod hranicou životného minima zase štát pošle maximálnu sumu. Vláda na 13. dôchodok 2021 pre 1,4 milióna penzistov vyčlenila viac ako 300 miliónov eur.

13. dôchodok 2021

Jednorazové prilepšenie pred koncom roka dostanú všetci poberatelia dôchodkov. O tom, aká bude jeho suma, ale rozhoduje výška ich penzie. Spravidla platí, že 50 eur dostanú tí, ktorých dôchodok je vyšší ako 912,60 eura mesačne. Táto hranica sa každoročne mení podľa výšky životného minima.

Naopak, najviac pošle Sociálna poisťovňa ľuďom, ktorých dôchodok je nižší ako samotné životné minimum. Jeho úroveň sa ešte v júli tohto roka zvýšila z pôvodných 214,83 eura na 218,06 eura. Ak penzista poberá dôchodok na tejto úrovni, dostáva ešte menej peňazí, dostane najvyšší 13. dôchodok.

Počítajú sa všetky dôchodky

Štát posiela prilepšenie pred Vianocami ľuďom, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský alebo sociálny dôchodok. Keď penzista poberá napríklad výsluhový dôchodok ako bývalý policajt, 13. penziu mu vyplatí rezort vnútra. Rovnako to funguje aj pri iných štátnych dôchodkoch.

Každý penzista má nárok len na jeden 13. dôchodok. To platí v zásade aj vtedy, ak dostáva viac dôchodkov. Ľudia, ktorí majú penziu aj zo zahraničia, musia každý rok jej výšku oznámiť Sociálnej poisťovni spravidla do konca augusta. Sociálna poisťovňa potrebuje túto informáciu, aby dokázala správne vypočítať sumu 13. dôchodku.

Penzisti s problémami sa tiež nemusia báť, že im jednorazové vianočné prilepšenie zoberie exekútor. Aj keď im sťahuje z dôchodku exekučné zrážky, na 13. dôchodok sa to vzťahovať nebude. To platí aj v prípade, ak im dávky chodia na bankový účet.

13. dôchodok 2021

Používa sa vzorec

To, aký 13. dôchodok ľudia dostanú, sa počíta cez vzorec. Ten sa používa vtedy, ak je dôchodok vyšší ako suma životného minima. Keď je nižší, dôchodca dostáva automaticky celých 300 eur. Ak je ale vyšší ako 912,60 eura, penzista dostane v novembri najviac 50 eur.

13. dôchodok 2021 sa v praxi počíta tak, že od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta životné minimum. Táto suma sa následne vynásobí koeficientom 0,36 a výslednú sumu napokon odpočítame od maximálneho 13. dôchodku 300 eur. Platí pritom, že minimálne musí penzista dostať 13. dôchodok vo výške 50 eur.

Vzorec pre výpočet 13. dôchodku: 13. dôchodok 2021 = max {300 – 0,36 * (dôchodok – životné minimum); 50}

Aký bude môj 13. dôchodok 2021?

Ak chcete zistiť, akú výšku 13. penzie v novembri dostanete, kliknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje hranicu sumy vášho dôchodku. Každá tabuľka potom obsahuje sumu poberaného dôchodku, výšku 13. dôchodku v minulom roku a výšku 13. dôchodku v roku 2021.

Viac článkov o dôchodkoch

Staňte sa našim fanúšikom a žiaden článok o dôchodkoch Vám už neunikne


This will close in 15 seconds