Odchod na dôchodok môže pre mnohých ľudí znamenať výrazné zhoršenie ich čistého príjmu. Výška dôchodku totiž väčšinou výrazne zaostáva za platom, ktorý človek predtým poberal. Platí pritom, že rozdiel vo výške dôchodku a predchádzajúcej mzdy je o to vyšší, čím viac niekto zarábal.


„Priemerná výška novopriznávaných sólo starobných dôchodkov za I. polrok 2021 predstavovala 584,56 eura,“ povedala hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková. Väčšina penzistov však musí vyžiť z výrazne nižších súm. Priemerný starobný dôchodok na konci júla dosahoval 503,20 eura. Priemerná hrubá mzda v prvom štvrťroku pritom dosahovala 1 124 eur, čo je v čistom 858 eur.

Starobné dôchodky sú pritom najvyššie zo všetkých penzií, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca. Napríklad invalidní dôchodcovia s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 percent, dostávajú priemerne 224,95 eura. Vdovy, ktoré poberajú vdovský dôchodok bez súbehu s inou penziou, majú priemerne 281,75 eura. Ešte menej dostávajú vdovci.

Aké je priemerná výška dôchodku na Slovensku

Druh dôchodkuPriemerná výška (€)
Starobný503,20
Predčasný starobný493,53
Invalidný do 70 %224,95
Invalidný nad 70 %406,63
Invalidný (vrátane čiastočných invalidných)292,15
Vdovský – sólo281,75
Vdovecký – sólo226,01
Sirotský (na 1 dieťa)145,00
Iné (hradené štátom)2,90
Dôchodoky manželky (hradené štátom)19,00
Sociálny (hradené štátom)270,83
Invalidný z mladosti (hradené štátom)300,54
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Penzie sa počítajú vždy z vymeriavacieho základu (v prípade zamestnancov je to ich hrubá mzda), z ktorého platili odvody. Výška dôchodku tak závisí predovšetkým od mzdy a čím viac niekto zarába, tým by mal dostať aj vyššiu penziu. Ľuďom s nadpriemernými zárobkami sa však vypočítaný dôchodok kráti a naopak tým, ktorí zarábali podpriemerne sa zvyšuje. Do penzie sa navyše zaráta len príjem do výšky 3-násobku priemernej mzdy. To znamená, že aj keby niekto zarábal 10-tisíc eur mesačne, jeho výška dôchodku bude rovnaká, ako keby zarábal tri tisícky.

Penzie, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa sú nízke, pretože sa na ne zbierajú všetci pracujúci prostredníctvom zaplatených odvodov na dôchodkové poistenie. To znamená, že tie peniaze, ktoré Sociálna poisťovňa vyberie od pracujúcich, ihneď rozdá penzistom. Ak by sa mali dôchodky zvýšiť, bolo buď treba výraznejšie zvýšiť odvody či posunúť dôchodkový vek na neskôr.

Ako si zvýšiť svoj dôchodok

Kto si chce zvýšiť svoj budúci dôchodok od štátu, môže to urobiť len tak, že si zvýši vymeriavací základ, z ktorého platí odvody. Znamená to nájsť si lepšie platenú prácu alebo okrem hlavnej práce chodiť aj na brigádu. To samozrejme nemôže každý. Druhou možnosťou je platiť si dobrovoľné odvody. Minimálna suma dobrovoľných odvodov na dôchodkové poistenie v tomto roku je 156,97 eura. Ak by si niekto platil minimálne odvody celý rok, jeho budúci mesačný dôchodok by sa vďaka tomu zvýšil približne o 7,10 eura. To znamená, že bude trvať asi 22 rokov, kým sa mu zaplatené odvody vrátia v podobe vyššieho dôchodku.

Lepším riešením môže byť nespoliehať sa na štát, ale začať si sám sporiť, respektíve investovať. Platí pritom, že čím skôr niekto začne s investovaním na dôchodok, tým ho to bude menej stáť. Aj keď mladí ľudia majú často iné starosti, na dôchodok je najlepšie začať si sporiť ihneď, ako začnú pracovať. Vďaka dlhému investičnému horizontu zarobia na úrokoch oveľa viac, ako sami vložia.

Napríklad ak bude niekto počas 40 rokov každý mesiac posielať do akciového fondu 50 eur, pri 7-percentnom priemernom zhodnotení bude mať na konci na svojom účte 124 275 eur. Z tejto sumy pritom budú úroky predstavovať viac ako 100-tisíc eur, sám vloží len 24-tisíc eur. Ak by si niekto chcel rovnakú sumu nasporiť za 10 rokov, musel by mesačne investovať 725 eur. Z vlastných peňazí by vložil 87-tisíc eur a na úrokoch by zarobil len 37 700 eur. Bude ho to teda stáť o 63-tisíc eur viac, ako keby si sporil o 30 rokov dlhšie.

Viac článkov o dôchodkoch

Staňte sa našim fanúšikom a žiaden článok o dôchodkoch Vám už neunikne


This will close in 15 seconds