Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej internetovej stránke formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a živnostníci môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za február 2021. Lehota splatnosti sa im v takom prípade predĺži do 30. júna 2021.

„Odložiť si úhradu poistného môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za február 2021 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca),“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Elektronický formulár možno vyplniť na tejto stránke. „V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formulára, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Formulár odporúčame zaslať najneskôr do uplynutia splatnosti poistného za február 2021,“ informovala Sociálna poisťovňa.