Na Slovensku sa bude v tomto roku vyplácať aj rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov. Pôvodne sa s rodičmi ľudí, ktorí pracujú v silových zložkách štátu, nepočítalo. Zmenila to aj novela zákona o sociálnom poistení, ktorá ešte vlani v júli napravila nedostatky z dôchodkovej reformy.


Rodičovský dôchodok sa vypláca od januára minulého roka. Do systému ho cez dôchodkovú reformu dostal bývalý minister práce Milan Krajniak. Tento rok ho dostanú penzisti jednorazovo v júni spolu s ich klasickým dôchodkom. Pôvodne mal byť vyplácaný v mesačných dávkach.

Rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov (nárok):

 • Penzisti, ktorých deti pracujú ako policajti, majú v podstate rovnaké podmienky ako dôchodcovia s deťmi pracujúcimi v súkromnom sektore.
 • Rodičia policajtov dostanú v tomto roku rodičovský bonus len v prípade, že ich deti pracovali pre štát v roku 2022.
 • Zároveň musí ísť o rodiča, ktorý poberá starobnú, invalidnú, výsluhovú alebo invalidnú výsluhovú penziu a zároveň už dosiahol dôchodkový vek.
 • Na rozdiel od bežných dôchodcov, ktorým peniaze posiela Sociálna poisťovňa, musia policajti podať vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • Povinnosť sa pritom týka aktívnych aj bývalých príslušníkov týchto zložiek. V opačnom prípade ich rodičia v penzii peniaze nedostanú.
 • Funguje to v podstate ako vyhlásenie, že s vyplácaním bonusu pre svojich rodičov súhlasia. Ak to nechcú, vyhlásenie len nepodajú.
 • Pri rodičoch policajtov je rozdiel aj v tom, že o priznaní rodičovského dôchodku ich nikto informovať nebude.
 • Rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov bude iba poukázaný na účet rodiča alebo jeho adresu.
 • O nároku nerozhoduje poisťovňa, ale príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva vnútra.

Rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov (suma):

 • Rodičovský bonus sa dôchodcom počíta z vymeriavacieho základu alebo hrubej mzdy ich pracujúcich detí.
 • Výška bonusu a nárok sa bude počítať podľa platu, z ktorého policajti platia odvody v rámci svojich interných systémov.
 • Každé pracujúce dieťa prispieva zo svojej hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému rodičovi v penzii.
 • Každý rok, keď sa rodičovský bonus vypláca, sa berie do úvahy príjem pracujúceho dieťaťa alebo detí spred dvoch rokov. V roku 2024 sa počíta zo zárobkov z roku 2022.
Aký bude rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov 2024?
Aký bude rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov v roku 2024? (Ilustračné foto: Freepik/rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov)
 • Napríklad ak jedno dieťa pred dvomi rokmi mesačne zarobilo v hrubom tisíc eur mesačne, každý z jeho rodičov v penzii dostane jednorazovo 180 eur. Príjem sa počíta za každé dieťa zvlášť.
 • Rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov sa počíta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine spred dvoch rokov. Na rok 2024 sa berie do úvahy priemerná mzda za rok 2022, ktorá bola na úrovni 1 304 eur.
 • Najvyšší rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov sa tak počíta z maximálnej sumy 1 564,80 eura. Ide o hranicu príjmu pracujúceho dieťaťa.
 • Aj keby dieťa zarobilo viac ako 1 564,80 eura mesačne, jeho rodič v dôchodku dostane maximálne 282 eur za celý rok.
 • Vypočítajte si výšku rodičovského bonusu na jednoduchej kalkulačke (kliknite na odkaz)

Rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov (výplatný termín):

 • Pôvodne mali penzisti začať dostávať rodičovský príspevok pravidelne spolu so svojim dôchodkom. Napokon ho dostanú celý a naraz.
 • Dôchodcovia by mali dostať rodičovský príspevok v júni 2024. Peniaze im prídu spolu s dôchodkom v ich výplatnom termíne.
 • Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Každý dôchodca má svoj výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku.
 • Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok.
 • Ak výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty. Spravidla je pri sviatkoch výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom.
 • Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci.
 • Rodičovský dôchodok sa teda bude vyplácať 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21. a 24. júna 2024.