Slovenskí penzisti dostanú rodičovský bonus aj v tomto roku vyplatený za celý rok naraz. Pôvodne sa mal začať vyplácať mesačne, no pravidlá zmenil nový minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Na tom, kto má nárok na rodičovský dôchodok, sa nič nezmenilo. Tieto podmienky sú rovnaké už od zavedenia rodičovského bonusu. Penzisti to ale nemajú vo svojich rukách. Rozhodujú o tom hlavne ich deti. Musia totiž pracovať na Slovensku a platiť odvody. A ak sa deti rozhodnú, že nechcú, aby ich rodičia dostávali rodičovský bonus, môžu jeho vyplácanie stopnúť.


Základom nároku na rodičovský bonus je poberanie dôchodku. Rodičovský bonus môže štát vyplatiť každému poberateľovi starobného dôchodku a predčasného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Získať ho môže aj poberateľ invalidného a výsluhového dôchodku, ale tiež až po dovŕšení dôchodkového veku. Ten sa v súčasnosti určuje podľa tabuľky a ovplyvňuje ho aj počet vychovaných detí. Dôchodkový vek v tomto roku pri bezdetných ženách a mužoch dosiahne úroveň 63 rokov a dva mesiace. Dôchodkový vek môže dosiahnuť aj mladší človek, ktorý má deti. Napríklad, žena narodená na začiatku roka 1962, ktorá navyše vychovala dve deti, dôchodkový vek dosiahne v máji tohto roku.

Nárok majú aj poberatelia dôchodku z iného štátu Európskej únie (EÚ) za predpokladu, že sú v dôchodkovom veku a dostávajú starobný dôchodok. Ak ide o cudzinca, ktorí dostáva dôchodok z tretích krajín, o nároku rozhoduje, či má Slovensko s danou krajinou bilaterálnu zmluva. Aktuálne máme uzatvorených 14 bilaterálnych zmlúv o sociálnom zabezpečení s krajinami EÚ a 14 bilaterálnych zmlúv s ostatnými krajinami sveta. Ľudí, ktorí poberajú penziu len z cudziny, ale poisťovňa nemá v evidencii. Preto musia o rodičovský dôchodok požiadať.

Aspoň jedno vychované dieťa


Nárok na rodičovský dôchodok vzniká len penzistovi, ktorý vychoval aspoň jedno dieťa. Legislatíva automaticky počíta s biologickými rodičmi a osvojiteľmi. Sociálna poisťovňa na to má register, pomocou ktorého si spojí rodiča s dieťaťom. Rodičovský dôchodok dostanú aj tí penzisti, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu. V tomto prípade to musia deti oznámiť Sociálnej poisťovni. Štát totiž nevie pracujúcich spojiť s ich pestúnmi pomocou registra. Vždy pritom stačí podať vyhlásenie len raz a netreba to opakovať každý rok.

Pri nároku sa nesleduje, koľko má penzista detí. Napríklad najvyšší rodičovský bonus, aký sa v tomto roku vyplatí, dostane dôchodca, ktorý má desať pracujúcich detí.

Kto má nárok na rodičovský dôchodok v roku 2024?
O tom, kto má nárok na rodičovský dôchodok, rozhodnú deti (Ilustračné foto: Depositphotos)

Môže sa tiež stať, že dôchodca vychoval svoje vnúča, ktoré už pracuje. V tomto prípade mu automaticky nevzniká nárok na rodičovský dôchodok, keďže je určený priamo rodičom a nie starým rodičom. Bonus mu Sociálna poisťovňa môže vyplatiť len v prípade, že mal dôchodca vnuka či vnučku zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Aj v tomto prípade musí vnúča požiadať poisťovňu o to, aby rodičovský bonus vyplácala starým rodičom.

Pracujúce deti tiež môžu požiadať o zrušenie rodičovského bonusu pre jedného alebo oboch svojich rodičov na dôchodku. Urobiť to musí do konca augusta daného roka. Vždy stačí podať vyhlásenie len raz a neopakovať to každý rok. V zákone je aj poistka, ktorá má penzistov ochrániť. Ak dieťa nepodá vyhlásenie o nesúhlase s vyplácaním bonusu včas, jeho rodič alebo rodičia budú rodičovský bonus k dôchodku dostávať ešte päť rokov. Až potom im ho Sociálna poisťovňa prestane posielať.

Zárobky spred dvoch rokov

Suma bonusu je naviazaná na výšku priemernej mzdy na Slovensku, ale aj na zárobky detí, z ktorých sa ich rodičom bonus počíta. Každé pracujúce dieťa prispieva zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému. Aj keby jeden z rodičov už nežil, dieťa nemôže tomu druhému dávať celé tri percentá. Sociálna poisťovňa môže vyplatiť rodičovský bonus rodičovi od jedného dieťaťa najviac vo výška 1,5 percenta.

Reálna výška bonusu sa počíta z hrubého príjmu detí spred dvoch rokov. Ak teda má penzista dostať rodičovský dôchodok v tomto roku, jeho dieťa muselo pracovať a platiť odvody počas roku 2022. Do úvahy sa berie len platenie sociálnych odvodov na území Slovenska. Rodičia detí, ktoré pracujú v zahraničí, rodičovský dôchodok nedostanú.

Dôchodcovia môžu dostať bonus aj od detí, ktoré boli pred dvomi rokmi poistencami štátu. Patria sen napríklad ľudia, ktorí sa starali o dieťa do šiestich rokov jeho veku počas materskej a rodičovskej a tí, ktorí sa starali o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Ďalšou skupinou poistencov štátu sú osoby, ktoré poberali príspevok na opatrovanie, osobní asistenti, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy, či poberatelia kompenzačného príspevku. Poistencami štátu sú aj ľudia, ktorí boli v cirkevnom, rehoľnom alebo charitatívnom spoločenstve.

Rodičovský bonus má aj svoju maximálnu hranicu, ktorá sa odvíja od priemernej mzdy. Aj v tomto prípade je rozhodujúca suma spred dvoch rokov. Limit na bonus zabezpečuje, že aj keby niekto zarábal niekoľkonásobne viac, jeho rodičia dostanú len sumu, ktorú určuje zákon. Keďže priemerná mzda pred dvomi rokmi dosiahla úroveň 1 304 eur, maximálny rodičovský dôchodok v tomto roku dosiahne 282 eur za rok pre jedného dôchodcu za jedno dieťa. Dôchodcovia bonus dostanú v júni tohto roka. Žiadať oň nemusia, vyplatí sa automaticky.

Kto má nárok na rodičovský dôchodok v roku 2024:

  • Poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.
  • Poberateľ invalidného dôchodku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
  • Každý, kto vychoval aspoň jedno dieťa, ktoré bolo pred dvomi rokmi dôchodkovo poistené na Slovensku.
  • Každý, koho dieťa nevyjadrilo nesúhlas, aby rodičovi vznikol nárok na rodičovský dôchodok.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: