Slovenskí dôchodcovia v tomto roku prvýkrát dostali rodičovský bonus. Napriek tomu, že zákon nepočíta s jeho valorizáciou, od januára budúceho roka dostanú mnohí penzisti viac peňazí. Dôvodom je vyšší maximálny rodičovský dôchodok, ale aj lepšie zárobky pracujúcich detí. Bonus sa totiž počíta z hrubého príjmu ich potomkov spred dvoch rokov. Od januára budú rozhodujúce zárobky z roku 2022. Ak deťom vlani stúpol plat, mal by vzrásť aj rodičovský bonus.


Maximálny rodičovský dôchodok sa zase odvíja od priemernej mzdy v krajine. Aj v tomto prípade je rozhodujúca priemerná mzda spred dvoch rokov.

Každé pracujúce dieťa prispieva zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému. Bonus sa počíta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine. To znamená, že aj keby niekto zarábal niekoľkonásobne viac, jeho rodičia nedostanú viac, ako určuje zákon. Rodičovský bonus zároveň nezvyšuje výšku odvodov detí a nemá vplyv ani na výšku ich budúceho dôchodku. Mzda sa používa len na výpočet bonus, reálne ho financuje štát. Prispieť k dôchodku môžu okrem zamestnancov aj živnostníci, dobrovoľne poistení ľudia a tiež policajti, hasiči a vojaci.


Tento rok dostávali penzisti rodičovský bonus naraz za celý rok. Od januára sa bude vyplácať už mesačne. Penzisti ho preto budú dostávať spolu s dôchodkom. Deti tiež majú každý rok možnosť požiadať o nevyplácanie bonusu jednému alebo obom rodičom. Na to, aby ich rodičia bonus dostali, nemusia robiť nič, vypláca sa automaticky. Pravidlá napríklad neumožňujú rozhodnúť sa, že jednému rodičovi nedoprajú nič a druhému celé tri percentá. Rodič dostáva bonus aj v prípade, že dieťa nepracovalo celý rok. Vypočíta sa zo zárobku za odpracované mesiace.

Maximálny rodičovský dôchodok vzrastie

V tomto roku sa pri výpočte bonusu berie do úvahy rok 2021. Maximálny rodičovský dôchodok je 261,60 eura ročne pre jedného penzistu. Každý z rodičov tak má nárok najviac na 21,80 eura mesačne. Maximálny bonus získali tí penzisti, ktorých dieťa v roku 2021 zarábalo aspoň 1 453,20 eura mesačne. Od januára sa najvyššia suma zmení. Keďže priemerná mzda v roku 2022 dosiahla úroveň 1 304 eur, maximálny rodičovský dôchodok od januára budúceho roku dosiahne 282 eur za rok pre jedného dôchodcu. Mesačne by malo ísť o sumu 23,50 eura.

Maximálny bonus v roku 2024

Rok vyplácania bonusuRok, za ktorý sa posudzuje príjem dieťaťaMaximálny rodičovský dôchodok (mesačne)Maximálny rodičovský dôchodok (ročne)Potrebný zárobok na získanie najvyššieho bonusu
2023202121,80 €261,60 €1 453,20 €
2024202223,50 €282 €1 564,80 €
Zdroj: MPSVaR (maximálny rodičovský dôchodok)

Penzista si prilepší v závislosti od toho, koľko má detí a koľko jeho deti pred dvomi rokmi zarábali. Napríklad ak dieťa v hrubom zarábalo tisíc eur mesačne, každý z jeho rodičov tento rok dostal 180 eur. Ak v roku 2022 ich dieťa začalo zarábať o 200 eur viac, každý z jeho rodičov v budúcom roku dostane už 216 eur. Mesačne si každý z jeho rodičov v penzii prilepší o 18 eur. Túto sumu budú dostávať spolu s dôchodkom v ich klasickom výplatnom termíne. Valorizáciu rodičovského bonusu teda zabezpečí zvyšujúci sa zárobok detí.

Maximálny rodičovský dôchodok
Maximálny rodičovský dôchodok od januára budúceho roka vzrastie (Ilustračné foto: Depositphotos/maximálny rodičovský dôchodok)

Porastie rodičovský bonus, ktorý sa vypláca z minimálnej mzdy. V tomto roku dostal každý z rodičov pracujúceho dieťaťa, ktoré zarába najnižšiu mzdu v krajine, takmer 112 eur za celý rok. Ak by sa bonus vyplácal mesačne, prilepšili by si o niečo málo cez deväť eur. Vlani bola minimálna mzda vyššia, preto bude rodič dieťaťa s minimálnou mzdou dostávať desať eur mesačne. Za celý rok si prilepší o 120 eur.

Penzisti sa vďaka rodičovskému bonusu každý rok dozvedia, koľko ich deti pred dvomi rokmi zarobili peňazí. Bonus totiž vypláca Sociálna poisťovňa, ktorá penzistom posiela rozhodnutie o jeho priznaní. V ňom sú vždy uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a výška rodičovského bonusu za každé dieťa. Vymeriavací základ v podstate predstavuje hrubé zárobky pracujúcich detí, z ktorých pred dvomi rokmi platili odvody.

Nárok a podmienky sa nemenia

Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu sa nemenia. Má ho starobný, invalidný či výsluhový dôchodca, ak je už v dôchodkovom veku. Rodičovský bonus k dôchodku vypláca Sociálna poisťovňa podľa registra, takže oň nie je potrebné žiadať.

Nemusí ísť pritom len o biologických rodičov či osvojiteľov. Dostanú ho aj tí, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, no v tomto prípade to musia deti oznámiť. Štát totiž nevie pracujúcich spojiť s ich pestúnmi pomocou registra. Vždy pritom stačí podať vyhlásenie len raz a netreba to opakovať každý rok. Urobiť to možno aj cez Elektronický účet poistenca.

Užívateľ má okrem toho možnosť podať alebo zmeniť vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok. To znamená, že môže zamedziť vyplácaniu rodičovského dôchodku jednému alebo obom svojim rodičom. Penzisti si zase môžu v tejto kategórii v rámci svojho účtu skontrolovať zoznam detí zohľadnených pre nárok na ich rodičovský dôchodok.

Ak sa dieťa rozhodne, že nechce prispievať rodičom k dôchodku alebo iba jednému z nich, môže to urobiť každý rok do konca augusta. V zákone je aj poistka, ktorá má ochrániť dôchodcov. Ak dieťa nepodá vyhlásenie o nesúhlase s vyplácaním bonusu do tohto termínu, jeho rodič alebo rodičia budú rodičovský bonus k dôchodku dostávať ešte päť rokov. Až potom im ho Sociálna poisťovňa prestane vyplácať.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: